Organisch gegroeide campus is schoolvoorbeeld van intensief ruimtegebruik (Eureka-architectuur)

Een stad in de stad. Zo valt de schoolcampus van Sancta Maria Leuven nog het best te omschrijven. De school is door de jaren heen organisch gegroeid van één compact schoolgebouw naar een heus stadskwartier met een zeer diverse typologie aan gebouwen waarbij verbinding centraal staat. Opmerkelijk is ook dat er een kerkgebouw in de campus is geïntegreerd dat dienst doet als polyvalente ruimte. Ze zorgt voor een rustpunt op deze schoolsite middenin de stad, die de beschikbare ruimte zeer intensief benut. Sancta Maria vormde vandaag het decor voor de voorstelling van het tweede ruimterapport van het Vlaams Departement Omgeving. 

Het verhaal van het Leuvense Sancta Mariainstituut gaat drie eeuwen terug in de tijd, maar de snelle groei die leidde tot de huidige schoolcampus is pas een evolutie van de laatste decennia. “Toen ik in 1990 mijn loopbaan als directeur van deze school aanvatte, was dit een bescheiden campus voor 248 leerlingen met een hoofdgebouw in de Charles Deberiotstraat, een kleine speelplaats en enkele klaslokalen in het oud klooster aan de overzijde van de straat”, vertelt algemeen directeur Willy Lemmens. “Enkele jaren later kregen we de kans om een herenhuis uit 1874 aan te kopen in de Tiensestraat, waarin we klaslokalen hebben ondergebracht. Op dat moment hebben we ook de speelplaats uitgebreid, door grond weg te graven en zo een rotonde te creëren met speelplaatsen op twee niveaus.”

Intussen bleef de school groeien en drong verdere uitbreiding zich op. Toen de kans zich in 2006 aanbood om het klooster en de kerk van de Paters Minderbroeders Conventuelen aan het Herbert Hooverplein aan te kopen, heeft het schoolbestuur dan ook niet lang getwijfeld. Het kloostergebouw uit de jaren 60 werd gestript tot op het betonskelet en voorzien van klaslokalen en een n openleercentrum verspreid over de verdiepingen. De directielokalen helemaal bovenaan bieden een prachtig uitzicht over de Leuvense skyline. De kerk van het kloostercomplex werd getransformeerd tot polyvalente ruimte met een onthaalbalie in de voorsteven. De school maakte van de gelegenheid gebruik om de bestaande sportzaal te renoveren, en een sportzaal en vaklokalen toe te voegen aan de campus in de vorm van een nieuwbouwvolume, bedekt met een groendak.

 “Al deze gefaseerde verbouwingen hebben geleid tot de campus zoals ze vandaag is. Elke vierkante meter ruimte is hier benut. Dat is ook nodig want intussen tellen we al meer dan 1.000 leerlingen”, aldus de directeur.
 

De oplossing: een kerk als rustpunt 

Dé uitdaging bij de laatste uitbreiding in 2006 was de reconversie van de kerk aan het Herbert Hooverplein, die destijds nog intensief gebruikt werd. De eerste reflex van de school was om de ruimte te vullen met klaslokalen of zelfs een turnzaal, maar al snel werd besloten om de kerk een kerk te laten, en dus de openheid van de ruimte uit te spelen als troef. “Een stadscampus als deze heeft al snel een gedrongen karakter. Voor de verbouwing van de kerk zijn we dan ook vertrokken van het basisidee om een leegte te laten, een rustpunt op de intensief gebruikte schoolsite”, vertelt Paul Bogaert, architect-bestuurder bij Eureka-architectuur en al vijfentwintig jaar betrokken bij de verbouwingen van de school. 

Het volledige artikel over Sancta Maria lees je hier

 

Ruimterapport 2021: verdere versnippering en afname open ruimte in Vlaanderen

Sancta Maria Leuven vormde het decor voor de voorstelling van het tweede Ruimterapport van het Vlaams Departement Omgeving. Daaruit blijkt dat in de periode 2013-2019 de open ruimte in Vlaanderen is afgenomen met 12.500 hectare. Dat betekent dat gronden in gebruik door de landbouw of natuur werden ontwikkeld als woongebied of industrieterreinen. Tegelijkertijd versnipperde de open ruimte verder. Globaal genomen zijn zowel de bebouwing, de verharding als het ruimtebeslag in Vlaanderen verder toegenomen. Het verstedelijkte gebied in Vlaanderen is in de periode 2013-2019 in oppervlakte toegenomen en er wonen meer mensen. Binnen het (gegroeide) verstedelijkte deel vond een verdere verdichting plaats. Dat betekent dat het ruimtelijk rendement verhoogde. 

Het Ruimterapport 2021 kan je hier online lezen. 

Deel dit artikel:
Onze partners