Oud klooster te Maasmechelen omgebouwd tot vredegerecht en financiecentrum

De Regie der Gebouwen en het Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen bouwden het voormalige klooster Maria Opdracht om tot een modern en toegankelijk gebouw, waar het vredegerecht, de lokale diensten van de FOD Financiƫn, de gemeentelijke financiƫle diensten en het OCMW een onderkomen vonden.
Het vredegerecht en de dienst Registratie en Kadaster van de FOD Financiën zijn voortaan gehuisvest in het voormalige klooster Maria Opdracht, pal in het centrum van Maasmechelen. Het gedeelte waarin het vredegerecht is gehuisvest, behoort toe aan de Belgische staat. De rest van het complex is eigendom van AGB Maasmechelen, die een deel aan de Regie der Gebouwen verhuurt voor de huisvesting van de financiediensten.

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen: “Het voormalige kloostercomplex werd grondig gerenoveerd en voorzien van een nieuwbouw. De Regie der Gebouwen stond in voor het ontwerp, de opvolging van de bouwwerken en de binneninrichting van het hele complex. Ook alle technieken werden door de Regie in eigen beheer uitgewerkt”.

Architectuur


Van het oorspronkelijke complex werden twee vleugels gesloopt om een mooi, open binnenplein te creëren. De toegangen van de verschillende administratieve diensten die hier zijn gehuisvest, komen uit op dit plein. De gevel langs de Dr. Haubenlaan is grondig gerenoveerd terwijl voor de nieuwbouw resoluut werd gekozen voor een sober en strak ontwerp. Het geheel in grijs-beige keramische tegels sluit perfect aan bij de natuurstenen sierelementen van het bestaande gebouw.


    


Het Vredegerecht


Het vredegerecht is gehuisvest in het gedeelte dat eigendom is van de Belgische staat, deels in het historische complex en deels in een nieuw bouwvolume. De toegang tot de zittingzaal gebeurt via een in glas uitgevoerde gang. Een binnentuin scheidt het publieke gedeelte van het gedeelte dat voorbehouden is voor de personeelsleden van het vredegerecht. De zittingszaal is ondergebracht in de voormalige kapel waar de ramen nog de karakteristieke vorm van weleer hebben. Sommige ramen zijn opnieuw in glas-in-lood uitgevoerd. Op de verdieping is het compact archief in ondergebracht.

Het Financiecentrum: Kadaster en Registratie


De FOD Financiën kampte voor haar diensten Kadaster en Registratie met plaatsgebrek in het gemeentehuis van Maasmechelen, waar ze sinds de jaren ‘60 waren gehuisvest. De Regie der Gebouwen ging daarom op prospectie en onderzocht verschillende mogelijkheden. De renovatie van het oude klooster was een opportuniteit om de diensten van Financiën samen te brengen in een functionele omgeving. Dit bevordert de werking en de onderlinge samenwerking en vergemakkelijkt de automatisering en beveiliging.

De Regie der Gebouwen huurt een gedeelte van de eerste en de tweede verdieping in het historische gedeelte van het complex voor de FOD Financiën. De toegang tot het gebouw wordt gedeeld met de onthaaldienst van het OCMW die op het gelijkvloerse niveau over een aangename ontmoetingsruimte beschikt met ingerichte keuken en uitzicht op een waterpartij op het binnenplein. De functionele landschapskantoren kunnen op een flexibele wijze ingedeeld worden en de werkplekken zijn ingericht met volledig ergonomisch meubilair. Het gebouw is uitgerust met een voice over IP telefonie en met een toegangscontrolesysteem. Op termijn wordt ook de nieuwe Antenne Opmetingen en Waarderingen en een satelliet Rechtszekerheid gehuisvest. In totaal voorziet de FOD Financiën 33 personeelsleden in dit financiecentrum.


    


Duurzaam bouwen


Servais Verherstraeten: “Duurzaamheid is een van de vier kernwaarden uit mijn beleid ten aanzien van de Regie der Gebouwen. De inplanting van dit nieuwe administratieve complex is een katalysator voor de verdere ontwikkeling van het stadscentrum. De bestaande infrastructuur (wegenis, bushaltes, …) werd behouden terwijl de bebouwde en verharde oppervlakte aanzienlijk beperkt werd. Door de sloop van verouderde gebouwen werd er ruimte vrijgemaakt voor een aangenaam, groen parkplein dat een ontmoetingsplaats wordt en zich aldus perfect aansluit bij het bestaand sociaal weefsel.”

Het gebouw werd volledig asbestvrij gemaakt. Alle nieuwe en vernieuwde bouwdelen werden zeer goed geïsoleerd. De nieuwe installaties voor de verwarming en voor sanitair warm water zijn voorzien van condenserende toestellen waarbij de warmte van de rookgassen het rendement van de toestellen verbetert. Het regenwater van de daken wordt opgevangen en hergebruikt voor de spoeling van de sanitaire installaties. Op het dak werd een zonnepaneelsysteem geplaatst dat 2 x 10.000kwh opwekt.

Als gevolg van de restauratiewerken, zijn nestlocaties van gierzwaluwen verdwenen. Deze typische stadsvogels vinden steeds minder geschikte nestplaatsen. Om hieraan te verhelpen werden nieuwe gierzwaluwkasten ingewerkt in de dakgoten. Verherstraeten: “Ten slotte werd het gebouw gerealiseerd binnen een duurzaam financieel kader waarbij het vooropgestelde budget zorgvuldig werd nageleefd.”

Deel dit artikel:

Onze partners