Passief gebouw door Architectes Associés breidt site Elia uit

In Brussel werd eind vorig jaar gestart met de uitbreiding van de site van Elia. Er wordt gewerkt aan de Elia Green Building, een technisch-administratieve passiefbouw, met parkeerplaatsen, kabelpark en buitenaanleg, naar het ontwerp van Architectes AssociƩs. Het gebouw zal voldoen aan de eisen voor het bekomen van een BREEAM en een Passiefhuis certificaat en zal een minimale ecologische voetafdruk hebben.
Aan de Léon Monnoyer Kaai in Brussel werd eind vorig jaar gestart met de uitbreiding van de site van de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet Elia. Er wordt gewerkt aan de Elia Green Building, een technisch-administratieve passiefbouw, met parkeerplaatsen, kabelpark en buitenaanleg, naar het ontwerp van Architectes Associés (M. Desmedt, M. Lacour, S. Leribaux, D. Van Vauwenberghe). De uitbreiding, « NSBK » voor Nieuw Schaerbeek, bevindt zich vlak naast de bestaande industriële site van Elia, « Oud Schaerbeek ».   
Passief gebouw geïntegreerd in omgeving

Het project bestaat uit de bouw van technisch-administratief gebouw van 10 000 vierkante meter voor de ongeveer 300 techniciens van Elia. In het nieuwe gebouw zullen de verschillende technische functies die al op de site aanwezig zijn, samengebracht worden. Het gebouw voldoet aan de eisen voor het bekomen van een BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en een Passiefhuis certificaat en zal een minimale ecologische voetafdruk hebben.

Het compacte zes verdiepingen hoge volume en zijn groene omgeving zullen een aanvulling vormen op het bestaande industriële weefsel, door het nieuwe volume parallel aan het kanaal en de rivier Zenne in te planten enerzijds, en door omgevingswerken over de hele site in een diagoneel patroon anderzijds. De oriëntatie van het gebouw houdt rekening met de context: noordelijk naar het kanaal, zuidelijk naar het zonlicht en de skyline van Brussel, en oostelijk tot zuidoostelijk naar de bestaande site van Elia en het landelijke Zenne-tafereel. 
De buitenste schil van het gebouw bestaat uit een geprefabriceerde vliesgevel, met hout FSC/PEFC aan de binnenkant en gerecycleerde aluminium aan de buitenkant. De gevels uit aluminium zijn met reliëf bewerkt en zijn met elektrolyse voorzien van een slijtvasye oxidelaag, zodat de gevele een lichtgoude kleur krijgt die voor mooie lichtweerkaatsingseffecten zorgt.  

Hengelen naar BREEAM Label

Met het oog op het behalen van de criteria voor passieve gebouwen en het bekomen van een zeer goede tot uitstekende BREEAM score, werd extra aandacht besteed aan techieken van duurzaam bouwen. Zo mag het gebouw o.a. rekenen op hoogwaardige isolatie en externe zonnewering. Het ontwerp voorziet ook maatregelen om bodem-, water- en luchtverontreiniging te reduceren. De site zal immers voldoen aan de voorschriften van de Dienst Milieu Brussel om een dikke, ondoordringbare laag beton over het hele bouwterrein te storten wegens de vervuilde bodem van het terrein. Daarnaast zal het gebouw ook de nodige faciliteiten krijgen voor ecologisch waterbeheer, filters, schone pompen met laag energieverbruik. Ten slotte voorzien landschapswerken groenaanleg met inheemse planten die een minimum aan onderhoud vragen.
Het project is intussen van start gegaan (aanvang werf oktober 2011) en zal in september 2013 opgeleverd worden. Studiebureau Forum en ingenieursbedrijf Arcadis zijn betrokken bij dit project.  
Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage