Passiefschool ’t Zandhofje van a33 architecten opgeleverd

’t Zandhofje in Zandhoven:  een basisschool van GO! met 4 kleuterklassen, 6 graadklassen, 3 klassen voor levensbeschouwelijke vakken, een refter en een polyvalente turnzaal. Het is een methodeschool oftewel leefschool waar een projectmatige aanpak heerst, geïnspireerd door ervaringsgerichte pedagogische visies. a33 architecten stond in voor het ontwerp. 

Het gebouw is ingeplant op een achterliggend bosrijk terrein tussen 2 steenwegen aan de rand van de bebouwde kom, waardoor de gebouwen moeilijker zichtbaar zijn vanaf de straat. Over het terrein loopt een semipubliek verbindingspad tussen de 2 steenwegen, waardoor de school deel gaat uitmaken van het dorpsweefsel.

Het gebouw is opgevat als betonskelet, gecombineerd met dragende binnenwanden. De gevels zijn opgetrokken in houtskelet (isolatiedikte 24 cm) en aan de buitenzijde van het betonskelet bevestigd. Voor de gevelafwerking viel de keuze op vezelcementleien. Het buitenschrijnwerk is in hout (Framire), met aluminium bekleding aan de buitenzijde. De zichtbare daken zijn begroeid, de onzichtbare niet maar staan in voor de regenwaterrecuperatie.

 

Hoogespannen verwachtingen

De opdracht werd toegekend via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. “Het was zowel een ‘modelproject’ in het kader van de DBFM-procedures als een ‘pilootproject’ als passiefschool. De verwachtingen van de opdrachtgevers - lokaal schoolbestuur, scholengroep 5, GO!, DBFM - waren hoog gespannen”, klinkt het bij a33.

De passiefhuisstandaard focust op een zeer goede isolatie en luchtdichtheid. Binnen dit project is er daarnaast ook ruim aandacht aan maximale daglichttoetreding en zonwering (automatisch gestuurde screens). Elke klas beschikt over 2 ramen die via het gebouwbeheerssysteem ’s nachts automatisch geopend kunnen worden in functie van freecooling.

 

Flexibel gebruik

Om de passiefstandaard te halen is een compact gebouw (vierkantig grondplan) vereist. Door de specifieke typologie (laag gebouw met sheddak) heeft het gebouw het karakter van een atelier gecombineerd met de geborgenheid van een huis. Dit is precies wat de school betekent voor de kinderen: een werkplaats waar spelend kan geleerd en op ontdekkingstocht kan gegaan worden.

Er is maximaal gefocust op dubbel en flexibel gebruik van de ruimtes: gangen worden gezien als uitbreiding van de klassen. Refter, turnzaal en centrale gang vormen één compartiment en kunnen samen voor alle mogelijke schoolse en buitenschoolse activiteiten worden ingezet.

Omwille van zonnewinsten en daglichttoetreding zijn de klassen maximaal op het zuiden gericht. Aan de boszijde (zuiden) heeft het gebouw 2 bouwlagen, aan de dorpszijde (noorden) slechts 1. Het vierkante grondplan is overdekt met een in twee richtingen hellend sheddak, dat in één vloeiende beweging over de klassen is heen gelegd.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners