Pilootproject Wonen Middenheide: compact en landelijk wonen in de nabije toekomst

Op 6 mei is in het Atelier Vlaams Bouwmeester het Pilootproject Wonen (PPW) Beveren Middenheide aan het publiek voorgesteld. Voor het project werkt het Team Vlaams bouwmeester samen met projectontwikkelaar Matexi, de gemeente Beveren en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Het is het enige Pilootproject Wonen waarvoor een ontwikkelaar het initiatief nam. Door een private ontwikkelaar te betrekken bij het traject ambieert het project de vernieuwende ideeën te toetsen aan de markt en ze op die manier zo effectief mogelijk in de praktijk om te zetten. 

"Vernieuwend omgaan met ruimte"

Het woonproject Middenheide in Beveren is één van de vijf Pilootprojecten Wonen die door een vakkundige jury werd gekozen uit 19 inzendingen na de oproep van het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met Minister Freya Van den Bossche. Het project Middenheide in Beveren is het enige Pilootproject waarvoor een ontwikkelaar het initiatief genomen heeft. Samen met projectontwikkelaar Matexi, de gemeente Beveren en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting werd een verkavelingsmodel bedacht dat vernieuwend omspringt met de open ruimte. Door compact te bouwen en collectief te wonen komt ruimte vrij die omgevormd kan worden tot een genereus, gedeeld landschap ten behoeve van de bewoners en de omliggende woonkernen.

“Samen met de Vlaamse Bouwmeester en de Kwaliteitskamer willen we in Beveren een innovatief project ontwikkelen dat ook de markttoets doorstaat”, legt Alexis De Groote, Business Unit Manager Matexi Oost-Vlaanderen, uit. “Door onze jarenlange ervaring in de sector zijn wij in staat om de vraagstukken in dit project te koppelen aan een ontwerp dat economisch haalbaar is en een antwoord biedt aan de wooneisen van Beveren-Waas.” 

“De denkoefening die we aan het doen zijn, moet resulteren in een ontwerp dat zorgt voor een verzoening van de publieke ruimte, de hoge dichtheid en het omliggende landschap”, gaat Bart Aerts, hoofd Urban Planning bij Matexi, verder. “We zijn momenteel ook zelf bezig met een aantal studies die onze visie omtrent collectiviteit scherp moet stellen en ons moet helpen om dit dan te implementeren in het project Middenheide.”

In de volgende maanden wordt het project verder uitgewerkt onder begeleiding van een projectregisseur en een expert. Een ontwerpteam zal de komende maanden een volledig masterplan uitwerken. Het resultaat van dat onderzoek wordt in een latere fase bekend gemaakt.

Bron: Persbericht Matexi

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage