Pixii Expert Day gewijd aan energiezuinige sportinfrastructuur

Pixii organiseert op 21 juni de Expert day 'Energiezuinige sportinfrastructuur' in Leuven. Dat sporten gezond is, hoeven we u niet te vertellen. Daarom mag ook het belang van een energiezuinige infrastructuur die zorgt voor een gezond binnenklimaat niet over het hoofd worden gezien. Acht deskundigen delen hun kennis en expertise binnen hun vakgebied zodat u na deze studiedag weet hoe u een energiezuinig sportgebouw of zwembad kan realiseren.

De verschillende deelaspecten van energiezuinig bouwen komen aan bod: de gebouwschil, technieken, verlichting, maar ook daglichttoetreding, gebruiksfase en financiële aspecten komen aan bod.


Sneak peak

Deze drie sprekers tekenen alvast present:

Wim Boydens van boydens engineering: Welke configuraties van technologieën leiden tot goede TCO's in diverse types van sportinfrastructuur? Naast het overlopen van de randvoorwaarden en recente technieken, wordt ook het innoveren van het ontwerpproces zelf behandeld en worden enkele toekomstbeschouwingen meegegeven.

Hoewel kunstlicht één van de grootverbruikers is bij indoor sportinfrastructuur, wordt de introductie van daglicht zelden opportuun geacht. Zeker niet als de sportinfrastructuur ook bestemd is voor competitie. Samen met Joost Declerq van AR-TE gaat Pixii op zoek naar de pro's, de contra's en valkuilen. 

Met Bart Callens van VK Architects & Engineers en Orfee Barthier van LD-architecten duikt Pixii in de specifieke problematiek van een energiezuinig zwembad. Er komen verschillende technieken aan bod om het energieverbruik met een aantal eenvoudige maatregelen al quasi te halveren. 


Het volledige programma en praktische informatie vind je via deze link.

Bron: Pixii
Deel dit artikel:
Onze partners