Plaatsing van tegels op een verwarmde vloer

In hun Infofiche nr. 54 haalde WTCB de maatregelen aan die men dient te treffen om de kans op loskomende vloertegels te beperken. Bij verwarmde vloeren zullen de opgewekte thermische spanningen in het vloercomplex echter groter zijn, waardoor men een aantal bijkomende maatregelen in acht zal moeten nemen om de kans op het loskomen van of scheurvorming in de vloertegels te beperken. Dit artikel uit WTCB-Contact nr. 34 gaat hier dieper op in.
In hun Infofiche nr. 54 haalde WTCB de maatregelen aan die men dient te treffen om de kans op loskomende vloertegels te beperken. Bij verwarmde vloeren zullen de opgewekte thermische spanningen in het vloercomplex echter groter zijn, waardoor men een aantal bijkomende maatregelen in acht zal moeten nemen om de kans op het loskomen van of scheurvorming in de vloertegels te beperken. Dit artikel uit WTCB-Contact nr. 34 gaat hier dieper op in.


Gewapende dekvloer


Opbouw van een verwarmde vloer (nat systeem)


Bij verwarmde vloeren moet de betegeling aangebracht worden op een gewapende dekvloer (zie afbeelding 1). Een gestabiliseerd zandbed (traditioneel met ongeveer 150 kg cement per m³ zand) is immers niet geschikt om de bewegingen van de vloer over te brengen naar de rand- en uitzettingsvoegen en om de opgewekte spanningen te spreiden. Om de spanningen te spreiden, maakt men gebruik van een correct gepositioneerd wapeningsnet, eventueel in combinatie met een vezelwapening. Men dient in ieder geval de richtlijnen van de fabrikant strikt op te volgen (bv. i.v.m. het vezelgehalte). Ten slotte moet de dekvloer voldoende dik zijn. Indien de vloerverwarmingsleidingen onderaan de dekvloer geplaatst worden, dient de dikte van de dekvloer boven de leidingen minstens 5 cm te bedragen.


Klein vloerveld en tegelformaat

Zoals aangegeven in de TV nr. 179, dient men de lengte van de vloervelden te beperken tot 5 à 8 m en de oppervlakte tot 40 m². De positionering van de bewegingsvoegen dient op voorhand vastgelegd te worden in samenspraak met alle betrokken partijen (bouwheer, architect en plaatsers van de vloerverwarming, dekvloer, tegels). Daarbij tracht men steeds rechthoekige velden na te streven met en lengte-breedteverhouding van hoogstens twee.

Het vervolg van dit artikel kan je hier lezen.

Geen abonnee? Klik op deze link.

Tekst: J. Van den Bossche, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Technisch Advies', WTCB

Deel dit artikel:
Onze partners