Praktische en duurzame oplossingen voor verkeersafremming

Te hoge, onaangepaste snelheid blijft één van de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen. Om het aantal en de ernst van verkeersongevallen ten gevolge van een te hoge snelheid terug te dringen, wordt vaak gekozen om plaatselijke niveauverschillen in de rijbaan in te richten. Deze zogenaamde verhoogde inrichtingen dwingen bestuurders om vaart te minderen en hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden.
Te hoge, onaangepaste snelheid blijft één van de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen. Om het aantal en de ernst van verkeersongevallen ten gevolge van een te hoge snelheid terug te dringen, wordt vaak gekozen om plaatselijke niveauverschillen in de rijbaan in te richten. Deze zogenaamde verhoogde inrichtingen dwingen bestuurders om vaart te minderen en hun snelheid aan te passen aan de omstandigheden.Types van verhoogde inrichtingen

Afhankelijk van de verkeerssituatie, het type verkeer en de geldende wetgeving kan een verkeersdrempel, een verkeersplateau of een verkeerskussen (ook wel busdrempel genoemd) de aangewezen oplossing zijn. Stradus Infra biedt voor elke toepassing een oplossing conform het K.B. van 3 mei 2002 en de bijbehorende rechtzetting in het Belgisch Staatblad van 26 februari 2003.


Waarom kiezen voor geprefabriceerde elementen?

Een veelvoorkomend probleem bij verkeersplateaus en verkeersdrempels aangelegd met betonstraatstenen is dat deze verschuiven of verzakken. Een correcte aanleg en de bepaling van de juiste afmetingen en hellingspercentage zijn bijgevolg van cruciaal belang. Door bovendien te kiezen voor geprefabriceerde elementen wordt dit probleem zelfs van meet af aan voorkomen. De grootte van deze betonelementen resulteert in een veel steviger en stabieler geheel.

Om breuk in de elementen te voorkomen zijn dergelijke geprefabriceerde elementen idealiter voorzien van een dubbel wapeningsnet. Bovendien is het aan te raden te werken met elementen die onderaan voorzien zijn van schroefhulzen en/of muurplaatankers. Dit maakt het mogelijk de elementen met behulp van verankeringshaken te verankeren, waardoor verzakking en verschuiving helemaal worden vermeden.
Een bijkomend voordeel van geprefabriceerde elementen is dat ze eenvoudig plaatsbaar zijn en dat ze slechts een zeer beperkt onderhoud vergen.

Naast geprefabriceerde verkeersdrempelelementen, waarvan de vorm bij wet sinusvormig is, zijn er voor het inrichten van verkeersplateaus zowel sinusvormige als trapeziumvormige geprefabriceerde elementen verkrijgbaar bij Stradus Infra.
Hoe openstaande voegen voorkomen?

Bij drempels en plateaus ingericht met behulp van geprefabriceerde elementen ondervinden fietsers nogal eens hinder door de voegopening tussen de elementen. Bij een bolling van de weg komen de voegen soms namelijk open te staan met het risico dat de fietswielen hierin terechtkomen, wat het comfort en de veiligheid niet ten goede komt. Vandaar dat men bij Stradus Infra kiest voor elementen met een ‘verjonging’ of een versmalling naar de basis toe.


Duurzame belijning

De wetgeving voorziet in een reglementering van de markering op verhoogde inrichtingen. De elementen dienen te zijn voorzien van witte lijnen, waarvan de afmetingen en de posities wettelijk zijn bepaald.
Er zijn meerdere mogelijkheden om deze belijning te realiseren. Bij een inrichting met behulp van betonstraatstenen kan men onder andere opteren voor witte betonstraatstenen of een thermoplastische belijning. Bij geprefabriceerde elementen is er de keuze tussen thermosplastische belijning of een belijning in wit beton. Hét probleem bij thermoplastische belijning is dat deze na verloop van tijd grotendeels verdwijnt doordat er steeds op dezelfde plaats over de drempel of het plateau wordt gereden. Hier biedt de ingestorte belijning in wit beton van Stradus Infra een enorm voordeel. Deze is immers slijtvast en duurzaam, waardoor de elementen hun mooie uitstraling behouden en de markering duidelijk blijft.


Veilige en duurzame slijtlaag

Naast het belang van een duidelijke en duurzame belijning is het tevens aan te raden te werken met verkeerdrempels met een veilig en slijtvast oppervlak. De drempels van Stradus Infra zijn na verharding onder hoge druk uitgewassen waardoor het drempelvlak opgestroefd, wat de veiligheid op de verhoogde inrichting ten goede komt. Bovendien is het naar kleurechtheid toe belangrijk te opteren voor elementen met natuursteengranulaten in de deklaag. Bij de drempels van Stradus Infra is de deklaag samengesteld uit basaltgranulaten die de kleurechtheid van de deklaag ondersteunen. Door het uitwassingsproces worden de basaltgranulaten duidelijk zichtbaar.

Voor meer informatie rond de geprefabriceerde verkeersdrempel- en aanloopelementen en de verkeerskussens van Stradus Infra  verwijzen wij naar de brochure ‘Verkeersremmende oplossingen’.

Deel dit artikel:
Onze partners