Provincie Limburg geeft groen licht voor Ei van Koen Vanmechelen op watertoren Corda Campus

Binnenkort mag kunstenaar Koen Vanmechelen letterlijk zijn groot, transparant ei leggen op de watertoren van de Hasseltse Corda Campus. Tom Vandeput, gedeputeerde van de provincie Limburg, voorziet er budget voor in zijn beleidsnota. “We willen van de watertoren een innovatief congrescentrum maken en het project van Vanmechelen heeft dat potentieel. Daarom keurden we het goed. Binnen 4 à 5 jaar willen we het project gerealiseerd zien”, aldus de gedeputeerde. Vanmechelen werkt voor het project samen met het Leuvense munA architecten, dat het kunstwerk mee vertaalt naar een haalbaar ontwerp.

Begin 2016 jaar stelde kunstenaar Koen Vanmechelen de plannen voor van een kunstwerk dat hij wilde installeren op de oude watertoren van de Corda Campus. Het werk kreeg de naam The Future of Now en moest de watertoren transformeren tot een baken voor de stad. Een opvallend baken, want het kunstwerk stelt een groot glazen ei voor met daarin een glazen dooier. "De dooier van het ei wordt de Oval Office van Limburg", aldus Vanmechelen. "Dat moet de kern worden waar belangrijke dingen gebeuren en beslist worden. Het ei symboliseert bovendien de broedplaats van innovatie en creativiteit die de Corda Campus vandaag is. De startende bedrijven in de incubator komen via kruisbestuiving van diverse disciplines tot nieuwe concepten. Vandaar dat het ei er zal uitzien alsof het barst. Er komt leven vrij, waardoor de wereld beter wordt."

Het kunstproject van Vanmechelen voorzag ook in kippen uit zijn Planetary Community Chicken-project. Die zouden op een van de groene hellende daken op de campus komen. 


Nog binnen huidige legislatuur

Er hebben een tijdje kippen rondgewandeld op een van de hellende daken van de Corda Campus, maar door omstandigheden werd dat deelproject tijdelijk stopgezet. Binnenkort zou dit tweede luik wel terug opgestart worden en ook het eerste luik, het reusachtige ei, werd van onder het stof gehaald

"Ik neem het project op in mijn beleidsplan van de provincie ter realisatie van mijn Limburgse economische campussenbeleid en voorzie er dus ook budget voor”, vertelt Tom Vandeput, gedeputeerde van de provincie Limburg en bevoegd voor Economie, Innovatie, Europese Aangelegenheden en Personeelsbeleid. "Het is de bedoeling om van of aan de watertoren op de Corda Campus een innovatief congrescentrum te maken en daarvoor werd het ontwerp van Vanmechelen goedgekeurd. Het moet nu uiteraard verder juridisch, technisch en architecturaal geconcretiseerd worden: verwerving van gronden, oprichting van een vennootschap, stabiliteitsstudies … Daarna volgt de aanbestedingsprocedure.” Vandeput hoop dat alles vlot verloopt. “Ik zou het project toch graag binnen 4 à 5 jaar gerealiseerd zien, nog binnen de huidige legislatuur dus.”


Sterke link tussen oeuvre en architectuur

Het oeuvre van Koen Vanmechelen, die geboren werd in Sint-Truiden maar inmiddels in Oudsbergen woont, heeft altijd al een sterke link gehad met architectuur, zoals recent ook nog bleek met de realisatie van LABIOMISTA, een project in samenwerking met de stad Genk waar ook Zwitsers architect Mario Botta aan meewerkte. Ook tijdens het panelgesprek over de relatie tussen kunst en architectuur dat architectura.be mee organiseerde in de nieuwe showroom van Nelissen, kwam ste sterke link van Koen Vanmechelen met architectuur uitvoerig ter sprake.

Deel dit artikel:
Onze partners