PZ Onzelievevrouw in Brugge investeert met twee nieuwbouwprojecten in nog betere psychiatrische zorg (Gino Debruyne)

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zette tijdens een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge, in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, het licht op groen voor de bouw van twee nieuwbouwprojecten op de site. Naast het historische neogotische voorgebouw komt een ambulant therapiehuis met hoogwaardige faciliteiten voor therapie en consultaties, vorming en opleiding. Centraal op de campus verschijnt een nieuw therapiecentrum voor wie residentieel opgenomen is of dagtherapie volgt in het ziekenhuis. Het ontwerp voor beide gebouwen is van Gino Debruyne & architecten. De bouwwerkzaamheden zullen nog dit jaar van start gaan en hebben een geschatte kostprijs van 31 miljoen euro.

Wie Brugge binnenrijdt, kent ongetwijfeld de gebouwen in neogotische baksteenstijl van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw. Het ziekenhuis wil nu enkele aangebouwde gebouwen afbreken en twee nieuwe energiezuinige gebouwen realiseren. In het belang van de patiënten en het personeel en met respect voor de omgeving. “Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zal Vlaanderen hiertoe een steentje bijdragen", verduidelijkt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

 

Hoogwaardige zorg

Dankzij de investeringen in haar infrastructuur kan het PZ Onzelievevrouw hoogwaardige, mensgerichte zorg blijven aanbieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan gespecialiseerde behandeling. Het illustreert ook de toewijding van het ziekenhuis om de ingeslagen weg van zorgvernieuwing en vermaatschappelijking binnen de organisatie zelf en in de sector van geestelijke gezondheidszorg te blijven volgen.

 

Ambulant therapiehuis als centrale hub

Het meest in het oog springende bouwproject is het nieuwe ambulante therapiehuis, dat een centrale hub zal vormen voor diverse zorgverleners. Dit complex wordt strategisch ingeplant naast het historische neogotische voorgebouw aan de Koning Albert I-laan. De link met de rijke geschiedenis van het ziekenhuis blijft op die manier behouden.

Het therapiehuis zal een meervoudige functie hebben. Psychiaters, psychologen en andere therapeuten zullen er patiënten kunnen ontvangen voor ambulante consultaties en therapieën.  Het zal er ook mogelijk zijn om vorming en opleiding te organiseren voor zorgvragers, hun familie of context én zorgverleners of partnerorganisaties. Daarnaast zal het therapiehuis ook als uitvalsbasis dienen voor het mobiel crisisteam, dat ondersteuning biedt aan zorgvragers in hun natuurlijke omgeving tijdens crisissituaties en deel uitmaakt van het Netwerk voor Geestelijke Gezondheidszorg Nowe.

 

Waaier aan ateliers in nieuw therapiecentrum

Centraal op de campus komt een nieuw therapiecentrum dat een breed gamma aan therapie-ateliers zal huisvesten. Dit gebouw zal het huidige therapiegebouw uit de jaren 1960 vervangen. PZ Onzelievevrouw kan op die manier een breed gamma aan therapievormen garanderen en zo gespecialiseerde behandeling op maat blijven aanbieden voor patiënten in opname en in dagbehandeling.

 

Kwaliteitsvolle ruimte voor zorgvernieuwing

Investeren in infrastructuur vormt voor PZ Onzelievevrouw een essentiële schakel in de verdere evolutie van gespecialiseerde psychiatrische zorg. Deze vernieuwingen onderstrepen het groeiende inzicht dat niet elke patiënt een opname in het ziekenhuis nodig heeft, of dat opnames niet noodzakelijk langdurig hoeven te zijn om effectief te zijn.

Anderzijds wil PZ Onzelievevrouw ook blijvend residentiële, intensieve en gespecialiseerde zorg en behandeling aanbieden wanneer dit tijdelijk of voor langere duur nodig zou zijn. Het doel is een zorgsysteem te creëren dat flexibel inspeelt op de individuele behoeften van cliënten door gepersonaliseerde en gedoseerde, multifunctionele behandelingstrajecten te bieden.

Bron: PZ Onzelievevrouw
Deel dit artikel:
Onze partners