Regie der Gebouwen opent nieuw Rijksarchief in Namen

Het nieuwe gebouw kan 35 km archiefmateriaal bewaren.
Het interieur kreeg hier en daar een kleurrijk accent.
Het archief bevat historische documenten zoals deze middeleeuwse kaart.

Namen maakt plaats voor een nieuw Rijksarchief. Het gebouw, gelegen op de boulevard Cauchy, kan 35 kilometer archieven bevatten. De Regie der Gebouwen nam het complex op 7 mei in gebruik. Er zijn al 7 kilometer archieven in onder gebracht. De eerstvolgende 25 jaar zou er voldoende opslagruimte moeten zijn. Architectenbureaus Atelier de l'Arbre d'Or en Matriciel werkten samen met studiebureaus Greisch en Felgen om het project te realiseren.

"Het gebouw past perfect in de stedenbouwkundige omgeving. Het vormt een visuele afscherming en geluidsscherm voor de buurt. Een archiefzone, een zaal voor seminaries en onder andere een bibliotheek  zijn vervat in het gebouw," vertelt de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

Het vroegere Rijksarchiefgebouw in Namen werd te klein en voldeed niet meer aan de huidige normen. Omdat het gebouw niet uitgebreid kon worden, werd er aan de boulevard Cauchy een nieuwbouw neergezet. Aannemers Thomas & Piron en Galère bouwden in anderhalf jaar tijd de archieven.


Luchtige architectuur

De wijd open gevel toont twee verschillende soorten ruimtes. Enerzijds zijn er de kantoren, anderzijds vullen de publieksruimtes het gebouw. Een gemeenschappelijke kern - bestaande uit de sanitaire ruimtes en de circulatiegangen - scheiden de twee typologieën. De roodbruine gevelstenen met antracietgrijze metalen bekleding vormen een visueel aantrekkingspunt. De antracietgrijze aluminium ramen bieden een zacht contrast.

Twee ingangen geven het publiek en het personeel toegang tot het gebouw. De personeelsingang leidt rechstreeks naar de parking, waar je 13 wagens kwijt kan. Een fietsenstalling en een loszone sluiten aan bij deze parkeerplaatsen.


Zones

Het 9431 m² grote gebouw bestaat uit drie grote zones. De belangrijkste is de archiefzone. Hier ligt 35 km aan historische documenten. De opslagplaatsen langs de kant van de spoorweg hebben een eigen liftschacht. De twee goederenliften beperken de horizontale verplaatsingen.

Een open zone in de openbare ruimte omvat een polyvalente zaal, een leeszaal, een seminariezaal en een bibliotheek. Elke ruimte heeft zijn eigen doelpubliek. Zo zal de polyvalante zaal vooral gebruikt worden voor conferenties en tentoonstellingen.  De seminariezaal ontvangt studenten en onderzoekers. De bibliotheek bevat dan weer administratieve stukken en werken over de rijke geschiedenis van Namen.

De derde zone is een kantoorzone. Deze ligt aan het uiteinde van het gebouw en faciliteert zo de toegangscontrole. De grote ruimtes bevinden zich op de hoogste verdieping. Talrijke vensteropeningen dragen bij tot de luchtige sfeer van het geheel.


Duurzaam

De ontwerpers hielden rekening met de milieuaspecten van het gebouw. Zo werd de geluidshinder tijdens de werken beperkt. De architecten kozen voor duurzame materialen en technologieën. Het archief heeft een globaal thermisch isolatieniveau van K16 - de kantoren en publieksruimtes hebben een K22-niveau en de archieven zelf haalt K11. Het complex kreeg het Valideo-certificaat.

De klimaatregeling controleert de temperatuur en vochtigheid in de archieflokalen. Twee aardgascondensatieketels voorzien in de warmteproductie van het gebouw. Restenergie wordt gerecupereerd uit de verbrandingsgassen. Anderzijds zorgt een ventilatiesysteem met dubbele stroom en warmteterugwinning voor de verluchting. Hierdoor is er een laag energieverbruik. Een modulair en evolutief centraal technisch beheer (CTB) stelt de installaties zelfstandig af.

Een regenwaterrecuperatie-installatie voorziet de sanitaire voorzieningen van spoelwater. Samen met een hoogrenderende verlichting die automatisch bestuurd wordt zorgen zij voor een extra besparing op de energiefactuur.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners