Renovaties nemen jaar na jaar toe

De NAV ondervraagt 247 architecten actief in de woningbouw-renovatie over de tendenzen in de sector. Zij geven aan dat het aantal renovaties elk jaar stijgt. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Het aantal mensen dat de renovaties uitstelt of faseert, stijgt mee. 

38% van de ondervraagde architecten geeft aan dat ze meer renovatieopdrachten krijgen. 48% zegt dan weer dat het aantal renovaties gelijk gebleven is. 11% geeft aan dat er een daling in 2013 ten opzichte van 2012 was. De verwachtingen voor 2014 lopen ongeveer gelijk. 


Vertraging

Een vaag teken aan de wand: de architecten zeggen dat de bouwheren steeds vaker hun renovatie uitstellen. Slechts 38% van de architecten geeft aan dat de bouwheer hem binnen het jaar na de aankoop van de woning contacteert. 29% weet dat hun klanten 1 tot 5 jaar in de te renoveren woning wonen. 20% zou langer dan 5 jaar in de woning wonen. 

Markant is ook dat, eens de bouwheer begint met de renovatie, hij de werken faseert. 71% van de architecten gaat akkoord met deze stelling. 44% van de bouwheren woont ook tijdens de renovatie in het pand. De renovaties in vergelijking met 5 jaar geleden zouden volgens 57% van de architecten ook langer duren. 38% geeft aan dat dit omwille van het beschikbare budget is.


Oudere mensen

Ook opvallend: jonge mensen wachten steeds langer met het bouwen of verbouwen van een huis. Slechts 25% van de nieuwbouwopdrachten wordt uitgevoerd door mensen van 20-30 jaar. 57% is tussen de 30 en de 40 jaar oud. 15% is zelfs al 40 of 50 jaar. Bij renovatieopdrachten liggen deze cijfers grotendeels in dezelfde lijn, met respectievelijk 22%, 60% en 16%.

Het budget voor de bouwheren ligt gemiddeld op 209.000 euro voor de aankoop van de woning én dan nog eens 125.000 euro voor de renovatie van die woning. Toch ervaart 53% van de architecten dat de wensen van de bouwheer niet realistisch zijn tegenover het budget dat hij ter beschikking heeft.

Deel dit artikel:

Onze partners