Renson en Opsinox vereenvoudigen ventilatie met Triple Flow

Twee bedrijven uit de ventilatiesector slaan de handen in elkaar. Renson, gespecialiseerd in ventilatie en zonwering, vormt samen met Opsinox, deskundige in de afvoer van rookgassen, een versterkt team. Het resultaat van de samenwerking is Triple Flow, een systeem waarbij de afvoer van ventilatielucht en rookgassen via dezelfde schouw gebeurt als de toevoer van verse lucht voor de goede werking van de gasketel. De bedrijven zullen met dit product ook aanwezig zijn op Architect@work.
Twee bedrijven uit de ventilatiesector slaan de handen in elkaar. Renson, gespecialiseerd in ventilatie en zonwering, vormt samen met Opsinox, deskundige in de afvoer van rookgassen, een versterkt team. Het resultaat van de samenwerking is de Triple Flow, een systeem waarbij de afvoer van ventilatielucht en rookgassen via dezelfde schouw gebeurt als de toevoer van verse lucht voor de goede werking van de gasketel. Dit product kadert binnen het grotere project van het Healthy Apartment Concept van Renson. De bedrijven zullen met dit product ook aanwezig zijn op Architect@work.

Werking via drie kanalen

De dag van vandaag kan de kostprijs van een appartement hoog oplopen. In dat opzicht is het sterk aangeraden om de beschikbare oppervlakte zo goed mogelijk te besteden. Volgens Renson en Opsinox zou dit mogelijk zijn door de Triple Flow. De werking ervan gebeurt via drie kanalen in inox. De rookgassen worden via het eerste binnenkanaal afgevoerd en langs de dakkap uitgeblazen. Op hetzelfde moment voert een tweede binnenkanaal verse lucht aan voor de gasketel. Het buitenkanaal zorgt voor de afvoer van de vervuilde ventilatielucht. Die lucht vindt een uitweg aan de zijkanten van de dakkap.

                                                
Door de Triple Flow en de Healthbox heeft elk apartement voortaan zijn eigen ventilatie en verwarmingsinstallatie
(Copyright images: Renson en Opsinox)


De Triple Flow werd speciaal ontworpen voor de koppeling van de Healthbox van Renson. Deze ventilator vervult de functie van afvoer van vervuilde ventilatielucht binnen het Healthy Apartment Concept. De Healthbox wordt in één van de ruimtes gemonteerd en per appartement afzonderlijk op de Triple Flow aangesloten. In vergelijking met een gewone ventilator zou de Healthbox een verlaging van het energiepeil tot 15 E-punten per appartement kunnen teweegbrengen.

Verschillende types

De grootte van de schouw hangt samen met het aantal gasketels en Healthbox units die eraan gekoppeld worden. Hierdoor zijn er dan ook verschillende types beschikbaar. De standaarduitvoeringen zijn geschikt voor een appartementsgebouw met enerzijds 8 verdiepingen met telkens 1 aansluiting per verdieping of anderzijds 5 verdiepingen met 2 aansluitingen per verdieping (hierbij is telkens het gelijkvloers inbegrepen). Op aanvraag zijn er echter ook andere uitvoeringen mogelijk.

                                                                                                
De werking van de Triple Flow combineert afvoer en toevoer van lucht via drie kanalen
(Copyright images: Renson en Opsinox)


Voordelen

Renson en Opsinox benadrukken de voordelen die aan de installatie van de Triple Flow verbonden zijn. Naast de maximale besteding van de beschikbare oppervlakte, zou de installatie ook veel voordeliger een eenvoudiger zijn. Omdat Triple Flow verschillende functies samenbrengt in één koker, zouden de tijd en de kosten van de montage sterk gedrukt kunnen worden. Bovendien maakt het de bouwcoördinatie veel eenvoudiger. Terwijl de klassieke installatie 2 dagen goed gecoördineerd en gepland werk van 2 ploegen vereist, vergt de installatie van de Triple Flow volgens Renson slechts 1 dag werk door 1 ploeg. Tot slot zou de Triple Flow ook in het voordeel van het uitzicht van het gebouw spelen. Er is immers slechts één dakdoorvoer voor het complete appartementsgebouw nodig. Op die manier zijn er zo weinig mogelijk centrale systemen in een appartementsgebouw en kan de verwarming en ventilatie decentraal voorzien worden in elk appartement.

Deel dit artikel:
Onze partners