Restauratie-architecten houden colloquium: hoe kan erfgoed nóg duurzamer?

Gorduna, de vereniging van restauratie-architecten, organiseert op vrijdag 9 september een colloquium rond het thema 'Erfgoed, nóg duurzamer?'. Met sprekers zoals Michiel Van Balen (Miss Miyagi), Tom Verhofstadt (Urban.Brussels) en Dries Haesendonck (Daidalos Peutz) kaart het colloquium de discrepantie tussen de duurzaamheidsreglementering en de erfgoedaanpak aan.

Gebouwen met erfgoedwaarde komen in de context van restauratie, renovatie en herbestemming onder een toenemende druk te staan van steeds strenger wordende duurzaamheidseisen. Genoegzaam is duidelijk dat onroerend erfgoed geen uitzondering kan en mag zijn voor deze actuele context, maar dat verduurzaming van erfgoed denk- en maatwerk vergt.

Maar wat is het effect van de genomen maatregelen op de erfgoedwaarden en op de globale energieconsumptie? Hoe houden we in de beoordeling rekening met het feit dat hergebruik van erfgoed de productie van nieuwe gebouwen en materialen vermijdt? Dat erfgoedzorg in een stedelijke context op velerlei vlakken efficiënter is dan nieuw- en vervangbouw? En dat voor de verduurzaming van het erfgoed beperkte maar slimme interventies vaak een beter resultaat bekomen dan het veralgemeend toepassen van gestandaardiseerde renovatieprincipes?

Het colloquium focust op een aantal deelaspecten van het containerbegrip duurzaamheid, die een directe relatie hebben met onroerend erfgoed. Het gaat in op de discrepantie tussen de duurzaamheids-reglementering en de erfgoedaanpak. Gaandeweg probeert het colloquium de vraag naar duurzaamheid in erfgoed om te draaien tot een stelling: duurzaam erfgoed!

Op het programma staan onder meer lezingen van Tom Verhofstadt van Urban.Brussels (Identificeren van het Brussels erfgoed, gebouwd tussen 1939 en 1999: van bewustwording naar duurzaam behoud), Michiel Van Balen van Miss Miyagi (Alternatieve ontwikkelings- en financieringsmodellen voor de duurzame herbestemming van erfgoed) en Dries Haesendonck van Daidalos Peutz (Erfgoed en energieverbruik: de eeuwige uitzondering?). Jan Jaap van der Wal zorgt voor een ludiek intermezzo voor de middag. In de namiddag kunnen bezoekers een panelgesprek bijwonen tussen Michael De Bouw (WTCB), Nathalie Van Roy (Agentschap Onroerend Erfgoed), Guido Stegen (ARSIS) en Hans de Witte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

Het Gorduna-colloquium vindt plaats op vrijdag 9 september in de Jezuïtenkerk in Lier. Alle info en een inschrijflink vind je op deze website

Bron: Gorduna

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage