Reylof: Bontinck ontwerpt riant inbreidingsproject in hartje Gent

N.a.v. de Open Wervendag bezocht onze redactie enkele opvallende nieuwbouwprojecten waaronder ook het uitgebreid inbreidingsproject ‘Reylof’ in het centrum van Gent. Het architectenbureau Bontinck ontwierp hier een kleine 100 meergezinswoningen en een hotel rond twee groenzones.

N.a.v. de Open Wervendag bezocht onze redactie enkele opvallende nieuwbouwprojecten waaronder ook het uitgebreid inbreidingsproject ‘Reylof’ in het centrum van Gent. Het architectenbureau Bontinck ontwierp voor deze site een kleine 100 meergezinswoningen en een hotel rond twee groenzones.
Woonproject Reylof, Bontinck Architecture & Engineering, 2006-2010.

 

Een ambitieus stadsinbreidingsproject


Op de site Reylof te Gent, ingesloten tussen de Hoogstraat – Peperstraat – Komijnstraat en Blindeken, bevindt zich een fraai 18de eeuws pand met een sterke grandeur. Na het vertrek van de CM zag de opdrachtgever Ginvest nv hier een uitgelezen kans om dit historische gebouw (dat overigens ook deels uit een imitatie-bouw uit de jaren 1960 bestaat) te herbestemmen en tevens de omliggende site (waar zich voorheen een polikliniek van de CM bevond) verder te ontwikkelen. Zo kreeg het architectenbureau Bontinck de opdracht om het bestaande pand langs de Hoogstraat te verbouwen en uit te breiden tot een hotel met bijhorende faciliteiten én om op de site maar liefst 98 woningen met ondergrondse parking te realiseren.

De woningen komen rond twee gediversifieerde stedelijke en private binnengebieden met elk een eigen beleving. Als ‘top of the bill’ zal het bestaande koetshuis gerestaureerd en omgebouwd worden tot poolhouse met ‘wellness center’ voor het nieuwe hotel. In dit woonproject besteden de opdrachtgever en architecten aldus naast het nieuwbouwaspect ook uitgebreid aandacht aan een grondige restauratie van het bestaande erfgoed op de site.
Bovenaanzicht maquette woonproject Reylof, Bontinck Architecture & Engineering, 2006-2010.

 
Stedenbouwkundige organisatie

Het totale terrein wordt door Bontinck stedenbouwkundig in twee gesplitst door de as van de Brouwerstraat welke visueel en functioneel wordt doorgetrokken tot aan de Peperstraat. Langsheen deze as ervaart men de twee groenzones waarrond de diverse meergezinswoningen worden ingeplant als individuele woonvolumes met variërende bouwhoogtes.

Het wonen rond het binnengebied aan de Hoogstraat geniet van de historische gevels en de aanwezigheid van het koetshuis als geklasseerd monument samen met de beschermde paardekastanje. Het koetshuis wordt stedenbouwkundig vrij geplaatst waardoor het haar historische waarde terugkrijgt en accentueert. Rond het andere binnengebied ter hoogte van de Peperstraat palende aan de doorgangsas van de Brouwerstraat zijn drie woonvolumes ingeplant.  Deze aan de Peperstraat is een verderzetting van de lintbebouwing van 4 bouwlagen met terugspringende penthouse verdieping.
Woonproject Reylof, Bontinck Architecture & Engineering, 2006-2010.

 
Wonen rond een groen binnengebied


De woningen worden steeds langs de buitenzijde bediend welke ervoor zorgt dat de straat en de gevel geanimeerd worden.  Er heerst een groot gevoel van sociale controle en de binnengebieden stralen rust en privacy uit. Alle bewoners kijken vanuit de extraverte leefruimtes met grote terrassen uit op het groen privaat binnengebied.
Woonproject Reylof, foto Open Wervendag 2010.


Een speelse dynamiek

Architecturaal wordt het geheel van de nieuwbouw vertaald als een massief volume in keramische gevelbekleding van 16 m diep met diverse inpandige terrassen aan de straatzijde. Er wordt hierbij gestreefd naar een “terrasarchitectuur” van betonnen terrassen en lijnelementen van 18 meter diep welke geanimeerd wordt door schuifpanelen. Deze schuifpanelen zouden aanvankelijk uitgevoerd worden in gezuurde beglazing, maar omwille van het opwarmingseffect die deze zouden veroorzaken werd later beslist om het glas te vervangen door lichtbruine textielen. Gevel appartementsgebouw met reeds enkele schuifpanelen bevestigd, 30 mei 2010.


De lijnelementen en schuifpanelen worden functioneel gecombineerd waardoor er een perfecte privacy wordt gegarandeerd naar de bewoners. Bovendien ontstaat op die manier een dialoog tussen introvert en extravert. De strengheid van de massieve volumes moet volgens de architecten voldoende geanimeerd worden door de schuifpanelen welke ervoor zorgen dat de gevel geen statisch uitzicht in de stad heeft maar veeleer een dynamisch karakter krijgt.

 Woonproject Reylof, Bontinck Architecture & Engineering, 2006-2010.

 

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Ginvest nv
Studiebureau stabiliteit : BCEC
Studiebureau technieken : Technum
Algemene aannemer : Appart nv
Ligging: Hoogstraat – Peperstraat – Komijnstraat – Blindeken te Gent
Functie: Woonproject met aanpalend hotel en ondergrondse parking
Oppervlakte: 16330 m² en 4846 m² ondergronds
Ramingsbedrag: 18.600.000 €
Bouwvergunning : 2006
Realisatie : 2008 - 2010
Deel dit artikel:
Onze partners