Samenwerking ATAB en Van Belle & Medina voor opleidingscentrum VDAB

De Antwerpse dakenlegger ATAB organiseerde dit jaar naar aanleiding van zijn 100-jarig meerdere 'MAS-events'. Architectura was op een aanwezig en bracht er Filip Coppens, projectadviseur platte daken isolatie bij ATAB, en Kurt Van Belle van Van Belle & Medina Architects voor de camera. Zij vertellen hoe hun samenwerking rond de bouw van een opleidingscentrum voor VDAB Kortrijk in de praktijk verliep.
De Antwerpse dakenlegger ATAB organiseerde dit jaar naar aanleiding van zijn 100-jarig meerdere 'MAS-events'. Architectura was op een aanwezig en bracht er Filip Coppens, projectadviseur platte daken isolatie bij ATAB, en Kurt Van Belle van Van Belle & Medina Architects voor de camera. Zij vertellen hoe hun samenwerking rond de bouw van een opleidingscentrum voor VDAB Kortrijk in de praktijk verliep.
Kurt Van Belle: "Wij hebben in het verleden een opleidingscentrum voor VDAB gebouwd in Menen, Kortrijk waar ATAB-bedekking is toegepast en waar we een heel interessant proces hebben meegemaakt. Om kort het ontwerp te schetsen: het gaat om een opleidingscentrum  logistiek en transport enerzijds, en een administratief luik voor de hoofdzetel West-Vlaanderen anderzijds. Een gebouw met een bruto-oppervlak van 6000 m dakbedenking. Tijdens de aanbestedingsfase hebben wij heel deskundig advies gekregen van Filip."

FC: "Het is onze doelstelling voor een project echt van start gaat we gaan kijken naar de functionele doelstellingen van het project en dat we advies kunnen geven omtrent de huidige regelgeving rond brandomgeving, binnenklimaatklasse, isolatie, r-waarde, u-waarde, … zodoende dat we een waterdichte bestektekst kunnen opmaken, zowel neutraal als beschreven. Zo krijgt de architect onze zorg en begeleiding en kan hij ons daarin volgen."  


KVB: "Hier wil ik nog even op inspelen. Aangezien het om een overheidsproject was ook de wet op overheidsopdrachten van kracht, waardoor een neutrale lastenboekbeschrijving noodzakelijk is.uit onze ervaring kunnen we stellen dat veel firma's dit gewoon niet hebben. In tegenstelling daarmee heeft ATAB een perfect neutraal beschreven lastenboek, wat absoluut een heel goede handleiding geeft voor de uitvoering van de werken. Binnen ons kantoor geldt een beetje als policy dat het aanbestedingsdossier de bijbel is. Tijdens de uitvoering van de werken was er geen enkel probleem en zijn de technische fiches onmiddellijk aangeboden zoals ze in het lastenboek werden vermeld en omschreven. De projectarchitect van ons kantoor heeft die fiches samen met Filip kunnen controleren en goedkeuren."

FC: "De begeleiding op de werf zelf doen wij sowieso ook. Het is niet omdat de technische fiches voorgesteld zijn dat de materialen ook op de werf komen. Daarom controleren wij dit zelf en brengen we schriftelijk verslag uit naar de architect toe. Zo kan deze gerust zijn dat de materialen die voorgeschreven werden ook op het dak geplaatst worden comform de regelgeving van het WTCB."

KVB: "Doordat de technische fiche ook door ATAB gecontroleerd wordt geeft dit aan de architect de geruststelling en zekerheid dat ook de fabrikant zijn fiat geeft. Ik moet ook zeggen dat met één telefoontje ATAB op de werf stond. Tijdens zo een werfbezoek controleerden ze de volledige werken en deze wrden goed tot zeer goed bevonden."
 
FC: "Wij verwachten allemaal dat elk werk goed wordt uitgevoerd maar iedereen weet dat de theorie en de praktijk soms kunnen verschillen. Het is daarom zeer belangrijk deze controles uit te voeren, zo dat bv. de dakdekker weet dat hij bij de oplevering een goed advies krijg. Zo is op het einde van het verhaal zowel de fabrikant, dearchitect, de bouwheer, de aannemer én de dakdekker allemaal gerust zijn dat er een perfect dak ligt."

KVB: "Als slot kan ik hier aan toevoegen dat we een geheel goede dakdekker hebben gehad die met heel goede producten heeft gewerkt. Kortom, een geslaagde opdracht met een tevreden opdrachtgever, en dat is uiteindelijk toch waar we het allemaal voor doen."Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage