SAPA Awards 2022/ Energetische facelift voor Residentiewijk Mol (czaar architecten)

Aan de Boeretang in Mol, tussen het Kanaal en de Congovaart en verscholen in de Kempense bossen, ligt de Residentiewijk. Een charmante woonwijk uit de tweede helft van de 20e eeuw gebouwd uit het puin van de Tweede Wereldoorlog. Met behulp van een energetische renovatie wilden het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de aanpalende woonwijk nieuw leven inblazen. Bouwbedrijf Cordeel zette zijn schouders onder deze opdracht op basis van het ontwerp van czaar architecten. De jury van de SAPA Awards waren onder de indruk van hun project waardoor ze strandden op de tweede plaats in de categorie ‘Utiliteitsbouw renovatie’.

In 2019 gingen SCK CEN en VITO via een openbare aanbesteding op zoek naar een ontwerpteam voor de Boeretang in Mol. Czaar architecten, vroeger gekend als a33 architecten, werd de uitverkorene.

De bebouwing werd ingebed in het bestaande groen en reliëf van de site, wat zorgde voor een woonwijk met een uitzonderlijk groen karakter. Door het orthogonale inplantingspatroon en de herhaling van typologie, bouwstijl, materialen en kleuren binnen de gebouwen kreeg de wijk een evenwichtig geheel. Een waardebepaling van de gebouwen stelde vast welke gebouwen werden behouden en vervangen in het masterplan. Tijdens de energetische renovatie was er voldoende oog voor de aanwezige bouwkundige en landschappelijke kwaliteiten.

bestaande structuur

Zowel de grondplannen als de structurele opbouw van de rijwoningen bleven in grote lenen ongewijzigd. Enkele beperkte planwijzigingen zorgde ervoor dat de woningen aangepast werden aan de noden anno. Het bouwvolume met de studio’s kan architecturaal worden beschouwd als het meest prominente gebouw. De indeling van de grote en kleine studio’s en de conciërgewoning werd, behalve de herindeling van de badkamers, niet gewijzigd.

Ondanks de complexe opbouw van het gebouw – grote en kleine studio’s in splitlevel gekoppeld aan gaanderijen die in doorsnede afwisselen met de slaapgedeeltes van de grote studio’s, slaagde de architect erin om het oorspronkelijk materiaalgebruik te evoceren, maximaal te respecteren en een energetisch verantwoorde bouwschil te creëren.

Ook de familieappartementen kregen hun oorspronkelijke structuur terug. Het ontwerpteam voerde enkele planaanpassingen door op de verdiepingen. Op het gelijkvloers werd de vroegere stookplaats vervangen door één bijkomend appartement en een garagebox.

warmtenet

Alle rijwoningen, studio’s en appartement hebben een aansluiting op een warmtenet met geothermische warmte. Het overschot aan warmte wendt elektriciteit aan. De schildelen en technieken werden volgens de eisen van een ingrijpende energetische renovatie aangepakt. De bredere, bestaande spouwen van de kopgevels van de rijwoningen kregen isolatie.

De overige gevels werden afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd met isolatie en nieuw schrijnwerk die het bestaande uitzicht nabootsen. Het gevelmetselwerk van de studio’s wordt vervangen door steenstrips op isolatie en het nieuwe schrijnwerk wordt volgens de oorspronkelijke detaillering hersteld. De rijwoningen halen een E-peil E59-E63, de studio’s E52-E56.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners