SAR en De Vloed winnen ‘Arch School Award 2013 - toekomstige projecten’

Architect Johan Bosschem (SAR) in samenwerking met Jan De Vloed (Architektenburo De Vloed) winnen met het project voor de nieuwe hotelschool van Leielandscholen in Kortrijk de ‘Architecture School Award 2013’ in de categorie toekomstige projecten. In de twee andere categorieën winnen bureaus die net als SAR en De Vloed betrokken zijn bij Scholen van Morgen: Cuypers & Q architecten in de categorie Nieuwbouw en a2o architecten in de categorie Renovatie & Uitbreiding.
Architect Johan Bosschem (SAR) in samenwerking met Jan De Vloed (Architektenburo De Vloed) winnen met het project voor de nieuwe hotelschool van Leielandscholen in Kortrijk de ‘Architecture School Award 2013’ in de categorie toekomstige projecten. In de twee andere categorieën kwamen eveneens bureaus als laureaat uit de bus die net als SAR en De Vloed betrokken zijn bij Scholen van Morgen: Cuypers & Q architecten in de categorie Nieuwbouw en a2o architecten in de categorie Renovatie & Uitbreiding. De prijs werd op 17 oktober uitgereikt tijdens een plechtigheid georganiseerd op de vakbeurs Edubuild in Flanders Expo in Gent.


Van links naar rechts: Sylvie Bruyninckx (voorzitter BVA), Johan Bosschem (SAR architecten) en Jan De Vloed (architektenbureo De Vloed)


De jury loofde het ontwerp als volgt: "De diversiteit van het programma wordt op intelligente wijze vertaald in een doordacht volume dat zich goed integreert in het gabarit van de omliggende bebouwing. Beheerste insnijdingen in het volume genereren een interessante daglichttoetreding en een dynamisch gevelbeeld. De keuze voor wit beton en een verder uitgepuurd materiaalgebruik zal dit zonder meer versterken. De logische circulatie en heldere schikking van de ruimtes wijzen op een goede beheersing van het specifiek karakter van het programma."

De nieuwe hotelschool zal onder andere 6 restaurants, 7 keukens en een grootkeuken met zelfbedieningsrestaurant voor 360 studenten bevatten. Daarnaast zal er ook een demonstratieaula, een lokaal voor wijndegustatie, 9 algemene leslokalen, administratieve lokalen, een sportzaal en een ondergrondse parking voor 49 wagens in het gebouw worden ondergebracht.Drie grote geledingen

De schaal en het gabarit van de omliggende woongebouwen wordt gerespecteerd. De speelplaats en aansluitend groen van het Sint Theresia-instituut wordt zoveel mogelijk in ere gehouden, Tussen de nieuwbouw en de Senator Coolestraat voorzien de ontwerpers een groenbuffer en de toegang voor de leerlingen van de hotelschool en het Sint Theresia-instituut wordt gecentraliseerd. Er is immers een strikte scheiding van voetgangers, fietsers en autocirculatie voorzien.Het ontwerp bestaat uit een lang bouwvolume uit drie delen met hellende daken. De gebouwdelen zijn daarbij evenwijdig met de woonstraat ingeplant. Het schoolgebouw schermt de speelkoer auditief en visueel af van de Senator Coolestraat terwijl de toegang voor de leerlingen aan de zuidzijde ligt en wordt geaccentueerd door een groen voorpleintje. De sporthal heeft een afzonderlijke toegang die de verbreding van de school naar de buurt toe versterkt. Aan de noordzijde is de toegang voor het publiek naar het kerkplein gericht. Het publieksrestaurant heeft een groot raam met zicht naar de kerk en sublimeert zo haar publieke functie.Strakke vormelijkheid en uitgekiende detaillering

Het project bestaat in grote lijnen uit drie grote geledingen: een deel met didactische restaurants, keukens en accomodaties; een deel met algemene lokalen en de administratie in tot slot een dele met de sporthal en de semi-ondergrondse parking. Deze geledingen kunnen autonoom functioneren maar vormen voor de school een functionele eenheid. Bindend element is een overdekte binnenstraat langs waar de leerling, de leerkracht en de bezoeker op een logische wijze zijn weg vindt naar de diverse entiteiten van het gebouw. De lange binnenstraat heeft iets urbaan, het is een vrij circulatiegebied met een open karakter, deze smalle hoge straat met trappen brengt veel daglicht tot in de kern van het gebouw, bovendien is het een herkenningsplek langs waar men zich oriënteert en geniet van de diverse activiteiten in het gebouw.


Overdekte binnenstraat aan toegang publieksrestaurant.


De architectuur streeft eenvoud en soberheid na door een strakke vormelijkheid, uitgekiende detaillering en een beperkt materialengebruik. Zo zijn gevels, buitenpaden en tal van structurele wanden uitgevoerd in witgrijs glad beton en zijn de raamopeningen ontworpen volgens de functionele noden. Soberheid en belevingswaarde bepalen de identiteit van de architectuur. De keuze van materialen werd bepaald door de graad van duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid, budgetbeheer en architecturale waarde.


Overdekte binnenstraat in zelfbedieningsrestaurant.Publieksrestaurant.Beste toekomstige schoolproject

Arch School Award is een architectuurwedstrijd die het beste toekomstige schoolproject in België lauwert. Voor deze editie ontving de organisatie 52 ingezonden in drie categorieën. De jury onder voorzitterschap van architect Dirk Engelen van Crepain Binst architecture was samengesteld uit vertegenwoordigers van Agion, DIKO , Gemeenschapsonderwijs, Scholen van Morgen, Nationaal architectenverbond (NAV) en Bond Vlaamse architecten (BVA).

Het project kadert in de inhaalbeweging van de Vlaamse overheid voor het realiseren van nieuwe schoolgebouwen in Vlaanderen. Het project wordt gerealiseerd door AG Real estate - Scholen van morgen in opdracht van de inrichtende macht VZW Leielandscholen.

Over de projecten van Cuypers & Q architecten en a2o volgt de volgende weken meer op de website en in de nieuwsbrief van architectura.
Deel dit artikel:
Onze partners