Scholenbouw in België: Tom Thys en Adinda Van Geystelen

Daar scholenbouw de komende jaren een hot item wordt binnen het Vlaamse architectuurlandschap, neemt Vlaamsearchitectuur.be u de komende weken mee naar enkele geslaagde schoolprojecten. We beginnen met een opmerkelijk project te Laken van architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m. Bureau Bouwtechniek.

Daar scholenbouw de komende jaren een hot item wordt binnen het Vlaamse architectuurlandschap, neemt Vlaamsearchitectuur.be u de komende weken mee naar enkele geslaagde schoolprojecten. We beginnen met een opmerkelijk project te Laken van architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m. Bureau Bouwtechniek.

School te Laken, Tom Thys Architecten, 2004-2009, foto Jan Kempenaers.


Als laureaat van een Open Oproep ontwerpwedstrijd uit 2003 konden Tom Thys en Adinda Van Geystelen een nieuw schoolgebouw voor kleuter (4 klassen) en lager onderwijs (6 klassen) met een sportzaal, refter en polyvalente zaal ontwerpen en realiseren in Laken. De projectdefinitie die in Open-Oproep-fase door de bouwheer werd opgesteld, sprak meteen zeer hoge ambities uit: de bouwheer wilde immers met een beperkt budget een schoolgebouw met hoogstaande architectonische kwaliteit en uitstraling realiseren op een complexe site. Bovendien had de opdrachtgever een gebouw voor ogen dat tevens zou getuigen van een duurzame en ecologische visie én wenste de school haar gebouw ook na de uren te kunnen openstellen voor buurtactiviteiten.

Interieur van school te Laken, Tom Thys Architecten, 2004-2009, foto Jan Kempenaers.

 

Relatie met de omgeving
Het belangrijkste architecturale uitgangspunt van het project was volgens Tom Thys het streven naar een nauwgezette inpassing van het nieuwe volume in de omgeving. Aangezien het gevraagde programma zeer groot was voor het beschikbare terrein, werd vooreerst in uitgebreide maquettestudies gezocht naar een zo subtiel mogelijke inplanting en een maximale relatie van het nieuwbouwvolume met de uiteenlopende schalen van de omliggende bebouwing. De architecten kozen hierbij eveneens om de tuinmuur en bomenrij die zo karakteristiek zijn voor de hele site doelbewust te behouden.


School te Laken, inplanting, Tom Thys Architecten, 2004-2009.


De grote uitdaging was om zowel programmatorisch als ruimtelijk een gepast antwoord te geven op de complexe vraag van de bouwheer. Tom Thys: “We ontwerpen een ‘brede’ school op een erg ‘enge’ site. We komen daarbij tot een tegelijkertijd complex maar ook zeer sterk volume. Het verhaal erachter bleek sterk genoeg om de stad Brussel ervan te overtuigen voor het verkrijgen van een bouwvergunning”. 

School te Laken, Tom Thys Architecten, 2004-2009, foto Jan Kempenaers.

 

School én huis voor de buurt
Een van de belangrijkste troeven van het project is ongetwijfeld de manier waarop de ontwerpers omgingen met de wens van de bouwheer om de schoolinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor de bewoners van de wijk. Door zijn interne organisatie schikt het gebouw zich naar een tweeledig gebruik. Daarom werden op de gelijkvloerse verdieping een aaneenschakeling van halfopen ruimtes ontworpen met telkens verschillende afmetingen en karakter. Deze ruimtes bieden verschillende mogelijkheden voor ontmoeting. Ook de dakverdieping met prachtig zicht over Brussel, werd voorbehouden als polyvalente ruimte voor gemeenschappelijk gebruik.

    
School te Laken, interieur, Tom Thys Architecten, 2004-2009, foto Jan Kempenaers.

 

Daarnaast bestendigt ook het materiaalgebruik in het interieur deze tweeledigheid. De gemeenschappelijke delen werden zo neutraal mogelijk uitgewerkt, met een vloer in polybeton en wanden in wit pleisterwerk. De klasruimtes kregen een meer huiselijk karakter en werden volledig uitgewerkt in multiplex, waarbij veel aandacht werd besteed aan de detaillering van de raamomkaderingen en functionele kastenwanden. Inspelend op de belevingswereld van de kinderen werden zowel de buiten- als binnenramen per verdieping op variërende hoogtes geplaatst.

    
School te Laken, interieur, Tom Thys Architecten, 2004-2009, foto Jan Kempenaers.

 

Duurzaam bouwen
Zowel in de ontwerpfase als bij de uitwerking kreeg het duuzaamheidsaspect veel aandacht. Naast het behouden van het groene karakter van de site, en aandacht voor rationeel energieverbruik, werd een visie op lange termijn ontwikkeld. Een duidelijke opsplitsing van draagstructuur en invulwanden, en een doordacht systeem van technieken (HVAC), maakt het mogelijk dat het gebouw in de toekomst een nieuwe bestemming kan krijgen.

Het project werd in september 2009 opgeleverd.


Projectgegevens

Bouwheer: vzw KOBN (Katholiek Onderwijs Brussel Noord)
Ligging project: Dieudonné Lefèvrestraat 41 1020 Brussel
Architect: Architecten Tom Thys en Adinda Van Geystelen i.s.m. Bureau Bouwtechniek
Ontwerpteam: Tom Thys, Adinda Van Geystelen, Tina Sanders, Dwaro De Bruyne, Olivier Renard
Ingenieur stabiliteit: Bureau voor Architectuur en Stabiliteit,  Dirk Jaspaert
Ingenieur technieken: Studiebureau R. Boydens, Loppem-Zedelgem
Fotografie: Jan Kempenaers i.o. Vlaams Bouwmeester
Oppervlakte: 2.090 m²
Hoofdaannemer: CEI De Meyer NV
Start bouwwerken: 2004
Einde bouwwerken: 2009
Investeringsbedrag: 2.900.000€

Deel dit artikel:
Onze partners