Sint-Niklaas krijgt nieuw schoolgebouw en internaat

Sint-Niklaas krijgt een volledig nieuw schoolgebouw en internaat in 2014. Abscis Architecten heeft het project uitgetekend en won de overheidsopdracht. Internaat SBSO Baken MPI Zonneken is ontworpen met duurzaam bouwen in het achterhoofd.
Sint-Niklaas krijgt een volledig nieuw schoolgebouw en internaat in 2014. Abscis Architecten heeft het project uitgetekend en won de overheidsopdracht. Internaat SBSO Baken MPI Zonneken is ontworpen met duurzaam bouwen in het achterhoofd.
Het schoolgebouw voor lager en secundair buitengewoon onderwijs krijgt 22 klaslokalen, een turnzaal, verschillende verzorgingslokalen, een administratief gedeelte en een internaat. In het internaat zullen 44 jongeren met autisme kunnen wonen.
Moderne technieken zoals zonneboilers voor warm water, ventilatie met recuperatie van warmte, regenwaterrecuperatie voor toiletten, groendaken en het afvoer van water naar grachten die dienen als buffer voor het overige regenwater maken het ontwerp winnaar van de door de overheid uitgeschreven wedstrijd.
In het voorjaar van 2013 wordt er gestart met de bouwwerken. Tegen het einde van 2014 zal het 6 miljoen (excl. BTW & erelonen) kostende bouwwerk klaar zijn.

Omdat de school bevolkt zal worden door kinderen met een handicap wordt het compact bouwen verzoend met het bouwen op één bouwlaag. Vele ruimtes hebben direct daglicht nodig, iets wat gelukt is dankzij de doordachte schikking en introductie van verschillende naar het noorden gerichte daklichten.
Het gebouw vormt de aanzet van het masterplan, dat de hele campus zal herstructureren.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage