Smart Cylinder Lock maakt sleutels overbodig

De Ne­derland­se start-up Bold Secu­rity Technology uit Tilburg heeft een slim deurslot ontwikkeld. De Smart Cylinder Lock rekent af met ouder­wetse sleutels en werkt via de smartphone.

Voortaan hoef je geen sleutelbos tevoorschijn te halen om je deur te openen. Zodra het slot con­tact maakt met je smartphone, wordt het auto­ma­tisch ontgrendeld. Bij het sluiten van de deur wor­den dezelfde stappen gevolgd. Het slot weet precies wanneer de smartphone in de buurt is, zodat je al­tijd de deur in en uit kan.

 

Veilige app

Het slot heeft een eenvoudig de­sign en maakt gebruik van een veilige app. In de beveiligde app kan de gebrui­ker aangeven wie allemaal toegang krijgt tot het pand. Dat kan zelfs per dag wor­den aangegeven. Als je poets­hulp op één be­paalde dag van de week langs komt, heeft hij of zij enkel die dag toegang.

 

Op afstand

Het slot kan ook op af­stand geopend worden, waar­door kinde­ren of oude­ren die geen smartphone heb­ben even­eens binnen kunnen. Zodra je het slot binnen een be­paalde af­stand nadert, opent het zich. Als je te ver uit de buurt bent, gaat de deur auto­ma­tisch weer op slot. Het is zelfs niet nodig om de telefoon uit je zak te halen

 

Ondoordringbaar

Vol­gens de ontwikkelaars is hun slot veiliger en comfortabeler dan een nor­maal cilinderslot. Ze claimen dat hun uitvinding zo­wel fysiek als di­gitaal on­breekbaar is. Een unie­ke constructie zorgt voor een ondoordringbaar slot, zelfs een boorma­chine raakt er ­niet door. De Smart Cylinder Lock heeft ­in te­gen­stelling tot an­de­re slimme slo­ten geen motortje. De batterij van het ­slot gaat drie jaar mee en de makers krij­­gen een melding als de batterij bijna leeg is.

 

Lancering

Om de Smart Cylinder Lock op de markt te kun­nen brengen, zette het jonge be­drijf dat pas in april werd op­gericht een crowdfunding-campagne op. Met dat geld wordt in maart 2017 de lancering van het slimme slot in gang gezet.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage