Sporthal en jeugdcentrum op Linkeroever van Tom Thys architecten naderen oplevering

Hoge houten gelamelleerde houten liggers
Uitkragende luifels

Binnen het IGLO project dat in 2015 de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2014 won, zal binnenkort een volgende fase klaar zijn. De sporthal met jeugdcentrum, getekend door Tom Thys architecten in samenwerking met Technum en Bureau Bouwtechniek, nadert oplevering. De verschillende projecten werden in 2006 al toegekend aan de ontwerpers nadat Technum een masterplan voor de site samenstelde. IGLO staat voor InterGenerationeel project LinkerOever, dat naast een sporthal, ook kinderopvang, handelsruimte en serviceflats zal herbergen.

School en sport

De nieuwe sporthal met jeugdcentrum zal een ensemble vormen met het bestaande Linkeroever Lyceum. De leerlingen zullen de hal tijdens de schooluren gebruiken. In het weekend en na de schooluren zal ze dienst doen als buurtsporthal. De ruimte tussen deze gebouwen is opgevat als een polyvalente tussenruimte. Daardoor zal volgens de ontwerpers een brede schoolwerking mogelijk worden. De verschillende functies krijgen echter wel hun eigen ingang, telkens aan de kopse gevel. Om de interactie met de omgeving te verhogen, werd de sporthal deels ingegraven.

 

NOZW

De verschillende volumes zijn opgesteld volgens een optimale noord-zuidoriëntatie. De kopse gevels met grote raampartijen bevinden zich oost en west. De zuidgevel kreeg een ritmisch bandraam, dat volgens de ontwerpers de IGLO-straat definieert. De noordgevel zal als grens voor de buitensportvelden dienen. Bovendien zal de sporthal de passiefhuisstandaard halen.

Een genereus raam met tevens een bijzondere blik op de houten dakstructuur zorgt voor een visuele relatie tussen de stedelijke IGLO-straat en de activiteiten in de sporthal. Om rekening te houden met interculturele verschillen voorzien de architecten een gordijn, dat de eventueel gewenste privacy van de gebruikers kan garanderen.

 

Hout

Om de dialoog met de bestaande school te bewaren koos het ontwerpteam in het onderste volume voor lichtgrijs metselwerk. Met het houten groen dak proberen ze voor de hoge omwonenden een groene muur te bieden. De ontwerpers besteedden hieraan zorgvuldig aandacht. Houten gelamineerde liggers moeten het daklicht breken, in combinatie met het grote raam aan de oostkant zorgt dit voor een indirect en diffuus licht. Dankzij de uitkragende luifels aan de kopse gevels zitten sport en jeugd mooi samen onder een dak.

 

Deel dit artikel:
Onze partners