Sportsite De Pluimen in Diksmuide door Van Acker en Partners

Scenario 3 door Eiland7
Cafetaria
Inkom
Sportsite De Pluimen
Sportsite De Pluimen
Sportsite De Pluimen
Hal
Nieuwe sporthal
Sportsite De Pluimen

Diksmuide heeft een sportief walhalla in 't verschiet waar menig atleet zijn hart zal kunnen ophalen. Van Acker en Partners nam de conceptuele realisatie van de sportsite De Pluimen in Diksmuide voor zijn rekening. Studiebureau Eiland7 ontwierp eerder al een masterplan voor die site. De ontwikkeling zal in twee fases verlopen en de werken gaan van start in het najaar van 2016. 

Wat vooraf ging

De stad Diksmuide liet in 2014 door studiebureau Eiland7 een masterplan uitwerken voor de sportsite De Pluimen. De stad zag dit als “een noodzakelijke oefening om te sportinfrastructuur gefaseerd uit te bouwen zonder dat daarbij gemaakte keuzes latere mogelijke ontwikkelingen zouden beïnvloeden.” Eiland7 uit Heverlee tekende voor deze gewichtige taak. Van de vier uitgewerkte scenario’s koos de stad voor optie 3. Deze bevat een ontwikkeling in twee fases. Een eerste fase start met de bouw van een tweede sporthal op het sportcomplex. Deze omvat extra ruimte voor gevechtssporten, fitness, kleedkamers, kantoorruimte voor de sportdienst, een polyvalente zaal en een cafetaria. Vervolgens komt er in de tweede fase een nieuw zwembadcomplex bij, maar ook buitenaanleg met groenzone, grasinzaaiïng, wandel- en fietspaden, een fietsenstalling, een parkeerterrein voor 250 wagens,een skatepark en drie voetbalpleinen worden voorzien.

 

Optie 3 in detail

De nieuwe sporthal situeert zich in de zone tussen de Pluimstraat en de bestaande sporthal, parallel aan de bestaande sporthal. Hiertussen komt een volume dat de dans- en gevechtszaal herbergt. Maar ook kantoorfuncties, berg- en sanitaire ruimtes vinden er een onderkomen. Op de benedenverdieping van het tussenvolume is een uitbreiding van de bestaande bergruimte voor sportmateriaal voorzien, naast een uitbreiding van de groepskleedkamers. De eerste verdieping biedt verschillende contactmogelijkheden met de onderliggende sportzalen. Het overvloedige noordelijke daglicht maakt deze ruimte geschikt als danszaal. In het hart van de infrastructuur komt een centrale hal die de verschillende nieuwe en bestaande volumes met elkaar verbindt.

 

Op zoek naar een partner

Vanaf 2015 kon de stad opzoek naar een bureau voor de verdere conceptuele uitwerking van optie 3. Dat werd Van Acker en Partners uit Gent,een bureau dat al meermaals sportinfrastructuur en zwembaden tekende. Uitgangspunten bij dit project waren helderheid, overzichtelijkheid en functionaliteit. De stad besliste na gedetailleerde berekeningen dat de gelijktijdige uitvoering van de sporthal en het zwembad de meest kostenefficiënte aanpak is.

Om het sportcomplex een rustige uitstraling te geven werd het geheel opgevat als een park, waarbij paden de ruggengraat vormen. Dat concept werd doorgetrokken naar de centrale hal, die de verschillende volumes met elkaar verbindt.

 

Groen park

De terreinaanleg zal gebeuren met de afgegraven grond van de gebouwen. Zo kunnen er heuvels voor cyclocross, glooiingen en wadi’s aangelegd worden. De wadi’s en een centrale buffervijver zullen het regenwater van de gebouwen en het terrein opvangen. Dat wordt dan gefilterd, gebufferd en hergebruikt.

 

Sporthal

De bestaande sporthal krijgt langs de zuidzijde het nieuwe volume (32x48m) aangeplakt. De drie zalen (bestaande- en nieuwe sporthal en tussenvolume) kunnen via de gang allen afzonderlijk bereikt worden. Op de verdiepingen tussen de volumes bevindt zich de toegang naar de vaste tribune, een gevechtsportzaal, een fitnessruimte, kantoren en technische ruimten. Dankzij een sheddak met noord gerichte daklichten zal er voldoende daglicht binnenkomen.

 

Competitie

Het nieuwe zwembad krijgt een wedstrijdbad van 25x15m. Nationaal competitiezwemmen is er mogelijk dankzij 6 zwembanen met startblokken. Daarnaast komt er ook een instructiebad van 10x15m met beweegbare bodem (0,5 tot 3,5m diepte). Peuters krijgen er ook plekje met een peuterplonsbad met glij- en kruip elementen. Tot slot komen er twee whirlpools en een glijbaan met lichteffecten.

 

Duurzaamheid

Van Acker en Partners schenkt veel aandacht aan duurzaamheid, zo komen er fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak en ledverlichting in de sporthal. Op vlak van gasgebruik zijn ook verschillende maatregelen genomen, zoals een zonneboiler, en warmtekrachtkoppeling en een poolcover voor het grote bad. Bij het instructiebad dient de beweegbare bodem als afsluiting. Verder komen er extra maatregelen om het waterverbruik laag te houden, zoals zout-elektrolyse en een osmosesysteem.

De totale kostprijs wordt geraamd op zo’n 11.973.157,87 euro. Uitvoering start in het najaar van 2016.

Deel dit artikel:
Onze partners