Spreker Eva Heuts blikt vooruit naar seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’

Wat zijn de beste strategieën om onze gebouwen en openbare ruimtes klaar te stomen voor de klimaatverandering? Die cruciale vraag staat op woensdag 29 mei centraal tijdens het seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’ van de Green Deal ‘Klimaatbestendige Omgeving’, dat plaatsvindt op ARCHITECT@WORK.  Eén van de sprekers is Eva Heuts van VIBE.

Op woensdag 29 mei om 13u30 vindt binnen het kader van de tweede editie van Architect@work het seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’ plaats. Tijdens dit seminarie van de Green Deal ‘Klimaatbestendige Omgeving’ duiken drie experts in de mogelijkheden van een klimaatbestendige inrichting van onze omgeving. Natuur integreren in bouw- en stadsontwikkelingsprojecten is essentieel voor deze aanpak.

De sprekers zullen aan de hand van specifieke cases en een paneldiscussie uiteenzetten wat zo’n klimaatbestendige benadering precies betekent. Spreker Eva Heuts van VIBE benadrukt alvast het belang van groenblauwe netwerken, zowel voor de biodiversiteit als de leefkwaliteit in en rond steden.

De vele voordelen van groenblauwe netwerken

Eva: “Door in stedenbouwkundige projecten ruimte te voorzien voor groen en water, versnipperde groengebieden te verbinden en groenblauwe netwerken tot in de woonkernen of de binnenstad te laten doordringen, zullen we de gevolgen van de klimaatverandering kunnen temperen. Groenblauwe netwerken kunnen bovendien verschillende functies dragen: waterberging en -zuivering, stedelijke longen, productie van biomassa, natuurontwikkeling, voedselproductie, recreatie en aantrekkelijke, veilige routes voor langzaam verkeer,... Door groene ruimtes in de stad te verbinden met grotere groenpolen aan de rand, kan iedereen genieten van rust, ontspanning en verkoeling.”

Regeneratieve ontwikkeling versterkt zowel mens als natuur

Eva: “Regeneratieve ontwikkeling is een systeembenadering die zowel mensen als de natuur sterker, levendiger en veerkrachtiger maakt. Dit gebeurt via een wederzijdse uitwisseling en samenwerking die voor alle deelnemers positief is. In dat kader vertrekken we vanuit de context en werken we dus altijd specifiek. Elk individu, elke organisatie en elk project heeft een andere context nodig om zijn uniekheid tot uitdrukking te brengen. Regeneratieve ontwikkeling is dus een verhaal van verbinding, eenheid, wederzijdse uitwisseling, co-evolutie en de ontwikkeling van potentieel. Het is een verhaal van hoop en het maximaliseren van positieve effecten!

Fysiek of online deelnemen aan het seminarie

Je kan dit seminarie live volgen tijdens Architect@work in Tour & Taxis, maar ook online. Wens je deel te nemen? Schrijf je dan hier in.

Deelnemen aan de Green Deal ‘Klimaatbestendige Omgeving’

Wil je je graag samen met andere duurzame voorlopers engageren voor een meer klimaatrobuuste ruimtelijke ontwikkeling? Sluit je dan aan bij de Green Deal ‘Klimaatbestendige Omgeving’ door je hier aan te melden. 

Deel dit artikel:
Onze partners