Stad Antwerpen en Het Pandschap bieden ondersteuning bij renovatie van leegstaande panden voor sociaal verhuur

Het Pandschap, dat al meerdere gelijkaardige projecten realiseerde, coördineert de volledige renovatie of opfrissing van het pand.

Stad Antwerpen en sociale onderneming Het Pandschap helpen om leegstaande panden te renoveren en vervolgens sociaal te verhuren via woonmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Eigenaars die deelnemen aan het project worden volledig ontzorgd tijdens de renovatie en de verhuring van hun pand. Ze zijn ook zeker van een maandelijkse huuropbrengst.

Schepen voor wonen Els van Doesburg: “Een woning renoveren kan een ingewikkelde en zeer intensieve opdracht zijn. Niet iedereen heeft de tijd, goede moed of expertise om een grondige renovatie van een pand te doen. Op deze manier eindigen te veel woningen in onze stad in slechte staat en uiteindelijk in leegstand. Dat wil natuurlijk niemand en daarom werken we als stad nu samen met Het Pandschap, dat eigenaars ondersteunt door de coördinatie van de renovatiewerken volledig op zich te nemen. Vervolgens wordt de woning verhuurd door woonmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Zo wordt het pand een nieuwe frisse woning voor iemand die er echt nood aan heeft. Dat lijkt me een win-win voor iedereen.

Hendrik en Carine zijn eigenaar van een appartement in de Van Halmalestraat. Dat appartement kon een opknapbeurt gebruiken, maar de tijd om zelf de renovatie te coördineren ontbrak.

"Er was nood aan een aantal kleine herstellingen maar evengoed ook grotere werken zoals de plaatsing van een nieuwe terrasdeur en bezettings- en schilderwerken. We wonen zelf niet in de buurt, dus kenden geen aannemers die de aanpassingen konden uitvoeren. Het Pandschap heeft die expertise wel. Bovendien betrekken ze sociale economie-ondernemingen in de werkzaamheden. Wij zijn heel blij dat wij de coördinatie in hun professionele handen hebben kunnen leggen.”

 

Renovatie van leegstaand pand wordt gemakkelijker  

Het Pandschap, dat al meerdere gelijkaardige projecten realiseerde, coördineert de volledige renovatie of opfrissing van het pand. Daardoor moeten eigenaars zich niet meer bezighouden met de administratie en opvolging die bij een verbouwing komt kijken. 

Hendrik en Carine mochten dat ook ondervinden: “Het Pandschap is op de hoogte van alle woonvoorwaarden en vereisten waar een appartement aan moet voldoen. Bovendien gebeuren de renovatiewerken met kwaliteitsvolle, duurzame en budgetvriendelijke bouwmaterialen.” 

Sven Claes van Het Pandschap legt uit: "We merken dat veel eigenaars niet de tijd of de kennis hebben om een pand kwaliteitsvol te renoveren. Zeker wanneer het gaat om een erfenis of wanneer een ouder naar een woonzorgcentrum verhuist en men niet goed weet wat te doen met de woning. Door onze volledige ontzorging van het renovatieproces brengen we panden op de huurmarkt die anders soms jaren leeg blijven staan.” 

 

Hulp bij financiering van renovatie

Ook een gebrek aan financiële middelen houdt mensen dikwijls tegen om hun pand te renoveren. Een medewerker van Het Pandschap bekijkt samen met eigenaars voor welke renovatiepremies ze in aanmerking komen. In sommige gevallen kan aanvullende financiering worden voorzien. Door het pand nadien sociaal te verhuren, stijgen de renovatiepremies en kan tot 50% van de kosten worden terugbetaald.

Sociaal verhuren met garandeerde huuropbrengst 

Na de renovatie verhuurt woonmaatschappij Woonhaven Antwerpen het pand. De eigenaar hoeft zelf niets te doen. Woonhaven wijst de woning toe aan de kandidaat-huurder, controleert het onderhoud en zorgt voor alle administratie. De eigenaar van het pand krijgt elke maand huurinkomsten, ook wanneer het pand niet wordt verhuurd. Daardoor kunnen gemaakte kosten met zekerheid worden gerecupereerd.

Meer informatie over renoveren met Pandschap Antwerpen is te vinden op www.antwerpen.be/product/pandschap-antwerpen.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners