Stad en Architectuur wil inspireren tot fietsvriendelijke architectuur

Dat de leefbaarheid van onze steden mee wordt bepaald door de manier waarop we ons verplaatsen, hoeft geen betoog. Stad & Architectuur lanceert in dat kader dit najaar een reeks activiteiten rond het ontwerpen van fietsvriendelijke architectuur. Centraal staat de tentoonstelling ‘Ride a Bike! Reclaim the City’ die toont hoe de fiets de stad kan heroveren dankzij inspirerende fietsarchitectuur uit de hele wereld. Verder komt Helle Soholt, CEO van Jan Gehl Architects, naar Leuven voor een lezing en staat er een inspirerende studiedag op het programma.

Inspirerende fietsinfrastructuur uit de hele wereld

Duurzame mobiliteitsconcepten zijn dé hefbomen om te komen tot de toegankelijke, bereikbare, veilige en klimaatbestendige steden en gemeenten. Kwalitatieve fietsinfrastructuur neemt hierin een bijzondere rol in omdat zij talloze kansen biedt voor de opwaardering van de stedelijke ruimte en de dagdagelijkse publieke cultuur.

Zes voorbeeldsteden wereldwijd, waaronder Kopenhagen, New York en Oslo, illustreren hoe zij dankzij een fietsvriendelijke stadsplanning wisten uit te groeien tot een meer duurzame en sociale stad. Bovendien krijg je 22 architecturale projecten te zien die fietsmobiliteit bewust integreren in het stadsontwerp. Je vindt er geslaagde voorbeelden van fietsbruggen en fietswegen maar ook autoluwe wijken of ingenieuze oplossingen voor het fietsparkeren. Bijzonder zijn tevens de voorbeelden die tonen hoe fietsmobiliteit inmiddels ingang vindt in de woning- en kantoortypologie.

In het kader van deze tentoonstelling komen daarenboven de resultaten in beeld van een wedstrijd rond Vlaamse fietsinfrastructuur, georganiseerd door Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen. De wedstrijd wil wijzen op het belang van een zorgvuldige vormgeving en hoge ontwerpkwaliteit en wil het debat voeden over een kwalitatieve geïntegreerde aanpak van duurzame mobiliteit.

Van vrijdag 10 september tot en met zaterdag 6 november in de exporuimte van Bibliotheek Tweebronnen, Leuven.


Helle Søholt komt naar Leuven

Dat fiets- en wandelstad Kopenhagen is uitgegroeid tot een van dé voorbeelden van een duurzame stadsplanning, is onder andere te danken aan het werk van Gehl architects. Dat bureau neemt al twintig jaar de leiding in de discussie omtrent leefbare steden op mensenmaat. Het observeert het leven van mensen en ontwerpt met die inzichten inclusieve buurten waarin mensen duurzaam samenleven. Dat deze aanpak leidt tot een stad gericht op voetgangers en fietsers, doet CEO Helle Søholt uit de doeken in een inspirerende publiekslezing.

Woensdag 6 oktober om 20 uur in 30CC/Minnepoort, Leuven.


Hoe ontwerpen op maat van de fiets?

De studiedag wil inspireren rond “ontwerpen op maat van de fiets.” Ontwerpers en beleidsmakers van de voorbeeldsteden uit de tentoonstelling worden uitgenodigd naar Leuven om hun kennis uit te wisselen. Welke stappen kunnen opdrachtgevers nemen om een project integraal te (laten) ontwerpen met meer fietskwaliteit én belevingswaarde voor actieve weggebruikers?

De studiedag opent met een keynote van Helle Soholt (ceo Gehl architects) over het ontwerpen van 'Steden voor mensen'. Aansluitend worden zes voorbeeldprojecten uit België, Nederland en Denemarken nader besproken. Ter afsluiting discussiëren Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs, ontwerper Laurent Ney, schepen uit Gent Philippe Watteeuw en vertegenwoordiger van de Fietsersbond Lieselotte Gevens over de toekomstige opgaves.


Donderdag 7 oktober van 9 tot 17 uur in 30CC/Minnepoort, Leuven.

Bron: Stad en Architectuur

Deel dit artikel:

Onze partners