Stad Gent en Vlaamse Bouwmeester maken laureaten Meesterproef 2010 bekend

In november 2010 werkten jonge architecten en kunstenaars samen met de Vlaamse Bouwmeester en medewerkers van de Stad Gent aan ontwerpen voor zeven stedelijke projecten. Een jury koos zeven laureaten. Zij krijgen nu de opdracht van de Stad Gent om hun ontwerp verder te verfijnen en uit te voeren.
In november 2010 werkten jonge architecten en kunstenaars samen met de Vlaamse Bouwmeester en medewerkers van de Stad Gent aan ontwerpen voor zeven stedelijke projecten. Een jury koos zeven laureaten. Zij krijgen nu de opdracht van de Stad Gent om hun ontwerp verder te verfijnen en uit te voeren.


  
De 7 laureaten met Bouwmeester Peter Swinnen


Tijdens een workshopweek in november 2010 hebben jonge architecten, kunstenaars en medewerkers van de Stad Gent in het kader van de Meesterproef samen gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van zeven deelprojecten in Gent. Het gaat om:

- de uitwerking van een recreatieve rode draad in de wijk Rabot-Blaisantvest en het ontwerp van twee concrete plekken waarin de rode draad toegepast wordt,
- de nieuwbouw van een jeugdlokaal voor vzw Jong (El Paso) in de Gebroeders De Smetstraat,
- de herinrichting van twee binnenstedelijke buurtparkjes: het Visserijpark en het park aan de Willem de Beersteeg,
- een typologisch onderzoek naar het potentieel van kleine percelen of woningen als drager voor kwalitatief wonen in de stad,
- de nieuwbouw van een jeugdlokaal voor De Bonte Was in de Wasstraat,
- de transformatie van de grindbakken van de Oude Dokken tot een nieuwe recreatieve buitenruimte als startinitiatief voor het te ontwikkelen stadsdeel,
- een stedenbouwkundige studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site bij de Maria Gorettikerk tot kwalitatief verblijfsgebied tussen een aantal gemeenschapsfuncties.

Professionele begeleiding dankzij Meesterproef

De Vlaamse Bouwmeester, Peter Swinnen, ontwikkelde de Meesterproef om jonge ontwerpers en kunstenaars kansen te geven tot het uitvoeren van overheidsopdrachten en hen zo vertrouwd te maken met de overheid als opdrachtgever. Tegelijkertijd worden bouwheren gestimuleerd om met jong talent in zee te gaan voor hun publieke opdrachten. Tijdens een workshopweek werken architecten en/of kunstenaars onder professionele begeleiding samen. Ze werken een ontwerpvoorstel uit dat beantwoordt aan de projectdefinitie die door de bouwheer, in samenspraak met het team van de Vlaamse Bouwmeester, werd opgemaakt.

Bouwmeester koos voor Stad Gent

Met de voorgestelde opdrachten reiken de Gentse stadsdiensten een boeiende mix van thema’s en ontwerpdisciplines aan. In lijn met de procedure van de Meesterproef gaat het om relatief kleinschalige projecten die op korte termijn kunnen uitgevoerd worden. De ingrepen kaderen evenwel telkens binnen een ruimere beleidsstrategie. Het zijn relevante en uitdagende opdrachten, cruciaal voor de stapsgewijze transformatie van de stad. Naast een concreet ontwerpvoorstel kan de opdracht ook gericht zijn op de uitwerking van een concept, scenario of masterplan.

Zeven laureaten

Op elk Gents deelproject werkten drie teams. Een jury met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, de begeleiders en medewerkers van de Stad kozen de winnaars.

- Recreatieve Structuur Rabot-Blaisantvest:
Paul L. Van Haegenbergh en Hans Druart stellen een origineel en attractief modulair concept voor de buurderij in de wijk Rabot-Blaisantvest voor. Dit is een ontmoetingsplek voor buren. De elegante en ergonomische bouwmodule kan op heel uiteenlopende manieren toegepast worden zonder de eenvormigheid te verliezen.


- El Paso:
Karel Verstraeten weet jeugdlokaal El Paso in de Gebroeders De Smetstraat overtuigend in te passen in zijn context. Een beglaasde gevel tegenover de wachtgevel en een verhoogd plateau lokken nieuwe interacties met de omgeving uit. De architect stelt ook een goede aanpak en werkmethode voor.

- Twee parkjes:
Hans Druart en Roberta Gigante worden geselecteerd voor het ontwerp van het Visserijparkje en het Willem De Beerparkje. Ze bieden een boeiende wisselwerking tussen kunst en landschap aan voor de twee parkjes. Ze maken een sterk visieplan dat rekening houdt met de noden van de buurt.

- Woning op kleine oppervlakte:
Marijn Vanhoutte wint de opdracht voor het ontwikkelen van een typologie van woningen op een kleine oppervlakte. Zijn fris ontwerp voor zowel nieuwbouw als verbouwing op kleine oppervlakte getuigt van een open geest en groot inlevingsvermogen. Hij blinkt uit in zijn realistische zoektocht naar woonkwaliteiten. In een matrix levert hij voor elk probleem meerdere oplossingen aan.

- De Bonte Was:
Wesley Degreef is er met zijn ontwerp van een jeugdlokaal voor de Bonte Was in de Wasstraat in geslaagd een heldere stedenbouwkundige visie te combineren met een gebouw dat sterk geïnspireerd is door zijn doelgroep, de kinderen.

- Grindbakken:
Sarah Melsens en Roberta Gigante herinterpreteren de grindbakken van de Oude Dokken tot een scenografisch wandelparcours. De grindbakken krijgen dankzij deze subtiele ingreep opnieuw een volwaardige plaats en vormen een mooi maar contrasterend geheel met de omgeving, een wit kunstwerk, een maakbare leegte.


- Maria Goretti:
Annelies De Nijs voelt het karakter van de site bij de Maria Gorettikerk aan de Blaisantvest goed aan en vertaalt dit in boeiend concept van ‘frictiezones’. Dit zijn plekken waar de verschillende toegangen tot de site met hun verschillende karakters samenkomen.

Deze 7 ontwerpvoorstellen zullen nu verder met de betrokken stadsdiensten worden verfijnd. De bedoeling is dat deze projecten effectief op termijn worden gerealiseerd.


De Meesterproef wordt een jaarlijkse opportuniteit

De Meesterproef zal van een tweejaarlijks initiatief doorgroeien tot een jaarlijkse opportuniteit voor pas afgestudeerde architecten en stedenbouwkundigen en jonge kunstenaars.

Hierbij zal er voornamelijk gefocust worden op het intelligent ontwerpen van beperkte projectvragen die bijvoorbeeld door hun beperkte schaal niet door de Open Oproep formule kunnen opgepikt worden. De Meesterproef zal minder deelnemers tellen en een meer geconcentreerde begeleiding krijgen. Zo is er een grotere kans op daadwerkelijke realisatie. Door de Meesterproef vaker en gerichter te laten plaatsvinden, wil de Vlaamse Bouwmeester de scholen, academies en universiteiten nog verder aanmoedigen en uitdagen om te durven uitblinken.


Informatie

- Stad Gent, Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking, Iris Van den Abbeel, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 82 31, iris.vandenabbeel@gent.be
- Team Vlaams Bouwmeester, Kathelijn Vanhaute, communicatieverantwoordelijke, tel. 02 553 74 00, pers.bouwmeester@vlaanderen.be

Deel dit artikel:
Onze partners