Stad Gent focust op correcte uitvoering van groendaken en infiltratievoorzieningen

De Stad Gent wil ervaring en expertise opbouwen rond groendaken en infiltratie, in een project gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. De subsidie is er voor alle Gentenaars, bedrijven, scholen, sociale huisvestingsmaatschappijen en verenigingen.

De problematiek van hitte-eilanden, hemelwateropvang, -recuperatie en buffering krijgt al verschillende jaren bijzondere aandacht bij de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen. Het Gents Algemeen Bouwreglement bevat verschillende artikels die verder gaan dan wat de Vlaamse Regering oplegt.

De positieve impact van een groendak op waterretentie, luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie, energiebesparing en biodiversiteit in de stad is niet te onderschatten. In een proactief project zal dienst Toezicht van Stad Gent focussen op de correcte uitvoering van groendaken en infiltratievoorzieningen (ondergronds of via een wadi).

 

Extra advies en opvolging rond groendaken en infiltratievoorzieningen

De ervaring leert dat de aanleg van een groendak vaak niet of niet volledig wordt gerealiseerd, zonder dat daarvoor een duidelijke reden is. Voor een ondergrondse infiltratievoorziening is het zo dat het moeilijk vast te stellen is of die correct en met de juiste buffercapaciteit is uitgevoerd, eens het bouwproject af is. In functie van handhaving is het cruciaal om op het juiste moment advies te kunnen geven en vaststellingen te kunnen doen. Dienst Toezicht wil dan ook verdere ervaring en expertise opbouwen in deze materie. Om op die manier bouwheren te sensibiliseren, de controlemethodieken efficiënter te maken en waar nodig de reglementering/vergunningverlening bij te sturen.

 

Werk jij aan een groendak of infiltratievoorziening?

Team Bouwtoezicht zal in de komende maanden verschillende projecten opvolgen die een goedgekeurde omgevingsvergunning kregen waar een groendak en/of infiltratievoorziening deel van uitmaakt. De bouwcontroleur komt meekijken op de werf en zal adviseren waar mogelijk.

Stad Gent vraagt daarom aan iedere bouwheer om voldoende bewijzen te verzamelen: foto’s van de uitvoering, attesten en vorderingsstaten van de uitvoerder. Zo kan een controle, nu of later, vlot en efficiënt verlopen. 

Dit project van dienst Toezicht van Stad Gent is gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid – departement Omgeving. Meer informatie vind je op www.stad.gent/subsidievergroenen

Deel dit artikel:
Onze partners