Stad Gent stelt team aan voor opmaak masterplan historische kuip

De bureaus aNNo architecten, MAAT Ontwerpers en Orientes zijn door de Stad Gent aangesteld voor de opmaak van het masterplan voor de historische kuip van Gent. Een jaar lang zal het team reflecteren, studeren, participeren en pionieren op de Genste stadgezichten in transformatie.

aNNo architecten, MAAT Ontwerpers en Orientes starten een intensief en boeiende onderzoeks- en ontwerptraject dat één jaar zal duren. Gedurende dat jaar zullen ze de topmonumenten van de Gentse Kuip onder de loep nemen onder aansturing van de dienst monumentenzorg en stadsarcheologie in samenwerking met diverse stadsdiensten en de Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele.

In overleg met een brede groep van experts, Gentse stakeholders en de Gentenaars die via particpatietraject in de loop van 2024 worden bevraagd, wil het team over één jaar landen met een masterplan om het strategische beleidsdocument voor de historische monumenten van de stad Gent te voeden.

Bron: aNNo architecten
Deel dit artikel:

Onze partners