Stadsbouwmeester Antwerpen lanceert open oproep en 2 wedstrijden

Het team van de Antwerpse Stadsbouwmeester Kristiaan Borret kent drukke dagen. Zo pakt de Stadsbouwmeester maar liefst met drie zaken tegelijk uit : een Open oproep voor een studieopdracht voor de nieuwe theoretische campus van het Stedelijk Onderwijs aan de Desguinlei, een ontwerpwedstrijd voor een leslokalengebouw voor UA op de Campus Drie Eiken, en een ontwerpwedstrijd voor eveneens een leslokalengebouw voor UA op de Campus Groenenborger.
Het team van de Antwerpse Stadsbouwmeester Kristiaan Borret kent drukke dagen. Zo pakt de Stadsbouwmeester maar liefst met drie zaken tegelijk uit : een Open oproep voor een studieopdracht voor de nieuwe theoretische campus van het Stedelijk Onderwijs aan de Desguinlei, een ontwerpwedstrijd voor een leslokalengebouw voor UA op de Campus Drie Eiken, en een ontwerpwedstrijd voor eveneens een leslokalengebouw voor UA op de Campus Groenenborger.


Open oproep studieopdracht campus middelbaar onderwijs, Desguinlei
      AG VESPA bouwt in opdracht van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen een nieuwe theoretische campus aan de Desguinlei 33. Het bestaande gebouw uit de jaren ’60 zal worden afgebroken en maakt plaats voor een middelbare school voor ASO en TSO. Ongeveer 850 leerlingen zullen gebruik maken van de campus die ook een sporthal omvat.

De campus wordt aangevuld door enkele onderwijs gerelateerde functies zoals het centrum voor leerlingenbegeleiding, de dienst geïntegreerd onderwijs, het kernsecretariaat buitengewoon onderwijs en het service- en coördinatiecentrum stedelijk onderwijs. Het nieuwe gebouw heeft hoge ambities op vlak van duurzaamheid en energie. Het zal volgens de passiefhuisstandaard gerealiseerd worden.

De locatie is gelegen in de Groene Singel, dicht bij de Ring van Antwerpen. Het bouwproject dient optimaal in te gaan op de integratie in de Groene Singel en de omgang met de stedelijke omgeving. De definitieve bouwkost zal door het uiteindelijke programma van eisen en het ambitieniveau nog bepaald worden.

Meer info over deze open oproep vindt u hier.

 

Ontwerpwedstrijd Campus Drie Eiken - Leslokalengebouw Universiteit Antwerpen
 


     
De Universiteit Antwerpen wil een kenniscentrum zijn waar kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek elkaar versterken en werkt aan de uitbouw van haar patrimonium.

De Universiteit Antwerpen omvat 7 faculteiten waarvan er drie gevestigd zijn op Campus Drie Eiken: de faculteit geneeskunde, de faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen en de faculteit wetenschappen. Voor deze drie faculteiten wil de Universiteit Antwerpen een nieuw leslokalengebouw O bouwen op de Campus Drie Eiken.

De nieuwbouw telt ca. 6000 m² en moet ruimte bieden aan grote auditoria, een practicumruimte en microscopiezalen. De dienst reprografie (kopieer- en cursusdienst) zal eveneens ondergebracht worden in dit gebouw. Het gebouw zal een centrale plaats innemen op de campus en zich daardoor als architecturaal merkteken inschrijven in deze landschappelijke omgeving nabij Fort VI.

Meer informatie over deze wedstrijd vindt u hier.Ontwerpwedstrijd Campus Groenenborger - Leslokalengebouw Universiteit Antwerpen
      De Universiteit Antwerpen wil een kenniscentrum zijn waar kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek elkaar versterken en werkt aan de uitbouw van haar patrimonium. Als uitbreiding van de campus Groenenborger wil de Universiteit Antwerpen op een naastgelegen site een nieuw leslokalengebouw Z voor de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen bouwen.

De nieuwbouw moet ruimte bieden aan auditoria, lesokalen, laboratoria en kantoorruimtes en zal ca. 6000 m² omvatten. Het gebouw zal een sluitstuk betekenen in de bebouwing langs de Groenenborgerlaan en als losstaand volume op de hoek de rand van het park Middelheim Hoog vorm geven.

Meer informatie over deze wedstrijd vindt u hier.


Deel dit artikel:

Onze partners