Stedelijk tuinieren in met bamboe gerenoveerde Gentse gasklokken

De Dienst Cultuurparticipatie van de stad Gent organiseerde afgelopen zomer de ontwerpwedstrijd Paviljoen 13 om de stad nog eigenzinniger vorm te geven dan ze al is. Het voorstel van architectenbureau CRU! om de oude gasklokken op de Tondeliersite in het noorden van Gent te herbestemmen bleef hangen. Momenteel lopen zelfs concrete gesprekken om de industriële ruïnes om te vormen tot stadsserres waar de bewoners uit de omliggende wijk aan stadslandbouw kunnen doen.
De Dienst Cultuurparticipatie van de stad Gent organiseerde afgelopen zomer een ontwerpwedstrijd om de stad nog eigenzinniger vorm te geven dan ze al is. De stad ging daarbij op zoek naar een geschikt paviljoen om de Wereldtentoonstelling van 1913 in herinnering te brengen. Het voorstel van architectenbureau CRU! om de oude gasklokken op de Tondeliersite in het noorden van Gent te herbestemmen bleef hangen. Momenteel lopen zelfs concrete gesprekken om de industriële ruïnes om te vormen tot stadsserres waar de bewoners uit de omliggende wijk aan stadslandbouw kunnen doen.CRU! werd met het project van de gasklokken door het publiek als derde van de 37 voorstellen uitgekozen. In tegenstelling tot de echte paviljoenen van de Wereldtentoonstelling van ’13, waarvan er al zo veel zijn verdwenen, zou het paviljoen van CRU! er echter eentje kunnen worden om te blijven. Het architectenbureau voert momenteel immers concrete gesprekken met de stad Gent om in 2015-2016 werkelijk een heus gemeenschapsproject op te zetten rond de oude gasklokken.Schets van de bestaande toestand (boven) en ontwerpschets van CRU! voor de stadsserre (onder).


Bamboeskeletten

Het idee op zich is even eenvoudig als origineel. CRU!, bekend om het werken met bamboestructuren, wil de oude gashouders immers renoveren met gigantische bamboeskeletten. Op het laagste niveau – de gasklokken liggen op taluds – zouden half verzonken onder het maaiveld multifunctionele ontmoetingsruimtes worden ingepland. Daarbij zouden ook de oude houten steunpilaren worden gerestaureerd. Het voorstel van CRU!, nog te bespreken met de stad, monumentenzorg en het bureau dat de restauratie op zich neemt, voorziet dat daarboven een groot bamboeskelet wordt voorzien. Dat zou een nieuw dak en wanden van glas dragen en de hele gasklok geschikt maken om er aan stadslandbouw te doen. Op die manier kan een gemeenschapsproject met de bewoners rond de tondelier-site ontstaan dat ongetwijfeld voor een boost zal zorgen voor de sociale samenhang in de wijk.


Met de gerestaureerde gasklokken kan een gemeenschapsproject met de bewoners rond de tondelier-site ontstaan dat voor een boost zal zorgen voor de sociale samenhang in de wijk.

Deel dit artikel:

Onze partners