Steeds meer gezinnen plaatsen mini-energiecentrale in woning

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf in te staan voor de productie van hun elektriciteit en warmte. Warmtekrachtkoppeling of WKK is de techniek die dit meer toegankelijk maakt. Watts-on bijvoorbeeld verdeelt WhisperGen, een micro-WKK-systeem.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zelf in te staan voor de productie van hun elektriciteit en warmte. Warmtekrachtkoppeling of WKK is de techniek die dit meer toegankelijk maakt. Een sterke prijsdaling van deze oplossing speelt ook in het voordeel van WKK.Wat is WKK?

Warmtekrachtkoppeling (afgekort WKK) of cogeneratie is een techniek waarbij gelijktijdig en met eenzelfde brandstof zowel stroom als warmte wordt gemaakt. Industrieel is dit al meer dan 20 jaar een vertrouwde toepassing maar men ziet nu een toename van het residentieel gebruik. Men spreekt hier over micro-WKK.

Fabrikanten van verwarmingstoestellen zijn volop bezig met de ontwikkeling hiervan. Watts-ON Light & Energy, toeleverancier van innovatieve oplossingen voor een duurzaam energiegebruik, verdeelt naast professionele toepassingen de WhisperGen als micro-WKK voor residentieel gebruik.
Wat is WhisperGen en hoe werkt het?

WhisperGen is een micro-WKK systeem, dat efficiënt en rationeel energie benut doordat het gezinnen toelaat hun eigen energie te produceren op een duurzame manier. Dit heeft een positieve impact op het milieu maar zeker ook op de energierekening. Omdat de WhisperGen zowel warmte als stroom maakt, kan het toestel instaan voor het warm water, de verwarming en de stroom in de woning.

De WhisperGen van fabrikant EHE (Efficient Home Energy) werkt met een 4-cilinder Stirling-motor en de verbranding van aardgas. Binnenin de motor zijn de cilinders gevuld met stikstofgas en hermetisch afgesloten. Het gas zet uit door de verbrandingswarmte en krimpt door het koelwater dat door de motor loopt. Deze constante verandering van druk zorgt voor de beweging van de zuigers die de gepatenteerde “Wobble Yoke” aandrijven en op zijn beurt de stroomgenerator activeert. Het water dat gebruikt wordt om de motor te koelen, wordt ingezet voor de verwarming van het huis en het maken van warm water.


Toenemend belang van WWK verwacht

Omdat om diverse redenen de energierekening een te grote hap uit het gezinsbudget dreigt te nemen, wordt de centrale productie van warmte en elektriciteit op de plaats van het verbruik een mogelijk aantrekkelijk oplossing. Voorwaarde is wel dat het op schaal van de verbruiker wordt ingezet én dat de productie plaatsvindt op het moment dat er effectief een verbruik is. Zo vermijdt men overbelasting van het distributienet.

Wie kiest voor een micro-WKK, zou een slimme investering doen : de energierekening daalt en de stroomproductie zorgt ervoor dat de kostprijs van de installatie zich terugbetaalt. Bovendien doet men een inspanning voor het milieu: één WhisperGen-installatie zou de CO2-uitstoot per jaar met een ton doen dalen.Het toestel wordt geplaatst door opgeleide installatiebedrijven. De prijs van het toestel bedraagt 9990 euro, exclusief BTW. Meer informatie is verkrijgbaar via energy@watts-on.be of op www.stroomenwarmte.be .

 

 


Deel dit artikel:
Onze partners