Steelmix: met staalvezels versterkt beton met gewaarborgde prestaties

Flexibeler en sneller bouwen: de voordelen van staalvezelbeton ten opzichte van “klassiek” gewapend beton zijn niet min. Dat het materiaal tot op vandaag nog relatief weinig gebruikt wordt bij algemene bouwwerken, was te wijten aan een gebrek aan harde garanties omtrent de stevigheid. De introductie van Steelmix – een innovatief product van Bekaert en Inter-Beton dat wel de nodige prestatiewaarborgen biedt – brengt daar verandering in.
Flexibeler en sneller bouwen: de voordelen van staalvezelbeton ten opzichte van “klassiek” gewapend beton zijn niet min. Dat het materiaal tot op vandaag nog relatief weinig gebruikt wordt bij algemene bouwwerken, was te wijten aan een gebrek aan harde garanties omtrent de stevigheid. De introductie van Steelmix – een innovatief product van Bekaert en Inter-Beton dat wel de nodige prestatiewaarborgen biedt – brengt daar verandering in.
Het gebruik van staalvezels om beton te versterken is niet nieuw. Al in de jaren 70 ontwikkelde Bekaert de eerste Dramix-staalvezel. Sindsdien werd veel onderzoek verricht om het principe volledig op punt te stellen en te komen tot de meest aangewezen vorm (de gehaakte vezel) en dosering. Ondanks veelbelovende tests en een stijgend aantal projecten dat met succes gebruikmaakte van staalvezelbeton, bleef dit betontype voor veel studiebureaus, architecten en aannemers eerder een noodoplossing voor plaatsen waar traditioneel gewapend beton onpraktisch was. De belangrijkste reden? Ontwerpers waren nooit helemaal zeker van de exacte sterkte en betrouwbaarheid van het materiaal.

“Vanuit de markt was er zeker interesse in staalvezelbeton”, zegt Johan Baeten, Concrete Technology Engineer bij Inter-Beton. “Om een methode te ontwikkelen die de prestaties van het staalvezelbeton kan waarborgen, sloegen we de handen in elkaar met Bekaert. Steelmix is het resultaat van deze nauwe samenwerking.”


Prestatiegaranties

Door de samenstelling van het beton, en de hoeveelheid en verdeling van Bekaert Dramix-staalvezels daarin te waarborgen, slagen Inter-Beton en Bekaert erin de nodige sterktegaranties te leveren. “Het bewijs leveren dat we de opgegeven waarden kunnen garanderen, is niet zo gemakkelijk,” gaat Johan Baeten verder. “Daarvoor gebruiken we eerst en vooral een automatische doseringsinstallatie met registratie, die bewijst dat de mix het voorgeschreven aantal vezels bevat. Om daarnaast ook de homogeniteit van het staalvezelbeton te meten, doen we een beroep op een fibercounter.”

Dat Steelmix een sterk en door de markt lang verwacht concept was, bleek al tijdens de Belgian Building Awards in 2008. De Confederatie Bouw onderscheidde er het product met de innovatieprijs nog voor het op de markt gelanceerd was. Via allerhande tests werden daarna de eigenschappen van Steelmix in kaart gebracht, en – het allerbelangrijkste – werd het geattesteerd door het Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen Seco. Het product kreeg een attest voor drie structurele toepassingen: algemene funderingsplaten, ter plaatse gestorte kelderwanden en berekende sleuffunderingen. Ook voor de niet-structurele toepassingen: druklagen op gewelven, ondervloeren en niet-gewapende sleuffunderingen, heeft Bekaert een attest op zak.
En de mogelijkheden van dit staalvezelbeton beperken zich niet tot deze toepassingen. “De door SECO afgeleverde attesten zijn steeds gebonden aan een toepassing; daarom hebben we een keuze moeten maken”, legt Geert Bettens, Market Developer Dramix® Benelux bij Bekaert uit. “Andere attesten zitten nog in de pijplijn.”


Direct stortklaar verstevigd beton

De voordelen van staalvezelbeton zitten niet alleen in de sterkte en flexibiliteit, maar ook in de verwerkingssnelheid. In plaats van eerst bewapeningsnetten te vlechten – een tijdrovende bezigheid – om er daarna het beton over te storten, wordt Steelmix stortklaar vanuit de centrale geleverd. Er is dus een stap minder nodig, met tijdsbesparing als gevolg. Bovendien is het ook mogelijk om op moeilijker bereikbare plaatsen, waar de zware wapeningsnetten te onhandig zijn, met verstevigd beton te werken. “Werken met wapeningsnetten is niet alleen arbeidsintensief; het is ook gevaarlijk en geeft aanleiding tot heel wat ongevallen in de bouw”, vult Johan Baeten aan. ”Bovendien zijn goede ijzervlechters nog moeilijk te vinden. De besparing op manuren en het wegvallen van de opslagkosten van wapeningsnetten zorgt voor een niet te onderschatten economisch voordeel.”

Ook architecten en studiebureaus doen hun voordeel met staalvezelbeton. Het is bijvoorbeeld niet langer nodig om nieuwe wapeningsplannen te tekenen als er last minute iets verandert aan de bouwplannen. “De evolutie is dat staalvezelbeton niet meer wordt besteld op samenstelling, maar op basis van een prestatieklasse”, voegt Geert Bettens toe. “In plaats van twee verschillende bouwmaterialen voor te schrijven (beton en staalvezel, met een bepaalde dosering), kunnen architecten en studiebureaus nu gewoon staalvezelbeton met een bepaalde sterkte voorschijven. Sterkteberekeningen van gebouwen en andere constructies met Steelmix kunnen voortaan gebruikmaken van door Rilem voorgestelde methodiek. Zowel de betrouwbaarheid als de toepasbaarheid van staalvezelbeton stijgen hierdoor enorm.”


Veel vertrouwen uit de industrie

“De snellere manier van werken maakt het mogelijk om projecten met een heel strikte deadline tot een goed einde te brengen“, zegt Johan Baeten nog. “Bij het aanleggen van wegen bijvoorbeeld, als het verkeer maar een beperkte tijd mag onderbroken worden, is staalvezelbeton doorgaans de aangewezen oplossing. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB/STIB vertrouwde bijvoorbeeld op Steelmix bij de heraanlag van het wegdek in de Marlowsquare. Bij de laatste kilometer van de heraanleg van de E17 tussen Gent en Kortrijk, werd trouwens als proefproject een combinatie gebruikt van wapeningstaven en Dramix staalvezelbeton. Zo’n combinatiewapening heeft het voordeel dat lichtere – en dus gemakkelijker plaatsbare – wapening kan gebruikt worden.”

“Deze eerste projecten met Steelmix zijn bijzonder belangrijk omdat de kwaliteitsvereisten hiervoor heel strikt zijn”, vult Geert Bettens aan. “Het toont aan dat ook de industrie veel vertrouwen heeft in het product en het als een volwaardig kwalitatief bouwmateriaal inschat. We zijn er dan ook van overtuigd dat staalvezelbeton vanaf nu de weg zal vinden naar een exponentieel groeiend aantal werven.”
 
 
Deel dit artikel:
Onze partners