Studienamiddag BVA rond opwaardering sociale huisvesting toont hoe Kortrijk het aanpakte

De beroepsvereniging voor architecten organiseert op 8 november een studienamiddag rond opwaardering van sociale huisvesting. Wonen Regio Kortrijk is een voortrekker op dat vlak en komt vertellen hoe ze haar sociale woningen in samenwerking met verschillende partners, waaronder B2Ai en Schüco, op een duurzame en betaalbare manier vernieuwde.

De sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortijk startte in 2009 met een plan om haar volledige patrimonium van 1.500 woningen op een duurzame manier op te waarderen. De ambitie beperkte zich niet tot hoge scores voor isolatie, ventilatie, luchtdichtheid en energiezuinigheid op de duurzaamheidsmeter, er was ook veel aandacht voor gezond bouwen, stedelijk verdichten en voor het opwaarderen van het buurtleven. Tussen 2010 en 2016 liepen er diverse pilootprojecten binnen het door Europa gesubsidieerde ECO-Lifeproject, waarin CO2-neutraal bouwen in de sociale huisvesting centraal stond. Een beperkt deel van het project De Drie Hofsteden, twee appartementsblokken uit het begin van de jaren 70, vormde daarvan het sluitstuk.

Van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, kregen Wonen Regio Kortrijk en haar partners, Universiteit Gent, B2Ai, Artes Group onder de vorm van de THV Artes Depret-Artes Roegiers, MOSO Bamboo en Schüco, vervolgens een subsidie om het project af te werken. Ze moesten dan wel hun bevindingen delen.

Vandaag is het project opgeleverd en bewoond en mag ook het grote publiek horen wat die bevinden zijn tijdens een studienamiddag. BVA neemt de organisatie ervan op zich, omdat het onderwerp volledig kadert binnen de Baukulturdoelstellingen. Wonen Regio Kortrijk toonde immers dat een intense samenwerking tussen ontwerpers, ingenieurs, onderzoekers en uitvoerders kan leiden tot betere gebouwen met meer woonkwaliteit en tot een meer leefbare buurt, zonder de vooropgezette budgetten te moeten overschrijden.

Het programma ziet eruit als volgt:

13.15-13.30 uur: registratie en ontvangst

13.30-14.45 uur: Wonen Regio Kortrijk over de stand van zaken na tien jaar opwaardering van het patrimonium

14.45-15 uur: pauze

15-16.30 uur: toelichting VLAIO-project Drie Hofsteden Kortrijk door B2Ai en Universiteit Gent

16.30-17.30 uur: rondleiding doorheen het project en afsluitende drink

Da studienamiddag gaat door in – hoe kan het ook anders – Kortrijk. Inschrijven is gratis maar wel verplicht en kan via deze link.

In de loop van 2020 zal BVA ook bijzondere aandacht schenken aan het natraject van het ECO-Lifeproject, waarbij verschillende jonge architecten betrokken zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage