SVK Gigant prefabbeton in Artveldehogeschool Campus Kantienberg Gent

De overheid heeft zijn blik weer op scholenbouw gericht. Investeringen in grootse inhaaloperaties en het optrekken van de budgetten voor scholen zullen voor vernieuwde gebouwen zorgen. Beton is de ideale bouwpartner voor dit type projecten. Een voorbeeld vinden we terug in de Arteveldehogeschool Campus Kantienberg in Gent. In dit ontwerp van Crépain Binst Architecture werd met SVK beton gewerkt.
De overheid heeft zijn blik weer op scholenbouw gericht. Investeringen in grootse inhaaloperaties en het optrekken van de budgetten voor scholen zullen ervoor zorgen dat aftandse klaslokalen, lekkende “barakken” en bedompte refters eindelijk tot het verleden behoren. Beton is de ideale bouwpartner voor dit type projecten. Een voorbeeld vinden we terug in de Arteveldehogeschool Campus Kantienberg in Gent. In dit ontwerp van Crépain Binst Architecture werd met SVK beton gewerkt.
Een duurzaam, kwaliteitsvol functioneel schoolgebouw

De schoolbouwprojecten zullen heel wat mensen aan het werk zetten. Zo zullen ontwerpers zich moeten inleven in de gedachtewereld van een kind om zo het optimale ontwerp te verkrijgen, met minimale middelen. Door het spelen met ruimte, licht en materialen moet een gebouw ontstaan waar een leerling of kind zich kan ontplooien; een “educatieve” constructie die het kind moet boeien en stimuleren, meerdere generaties lang. Het is vanzelfsprekend dat dit type gebouw tegen een slag en een stoot moet kunnen. Robuustheid en duurzaamheid zijn dan ook niet te verwaarlozen gegevens. 
Wanneer er sprake is van inhaaloperaties ligt de nadruk daarnaast ook op snelheid. De hele procedure die aan de bouw van een school- of recreatiegebouw voorafgaat, is vaak een werk van lange adem. Bovendien stijgen de leerlingenaantallen en moet het leerprogramma zonder onderbreking worden voortgezet. Tijd verliezen tijdens de uitvoeringsfase is absoluut uit den boze. De juiste materiaal- en constructiekeuze is hierbij dan ook een stap in de goede richting.
Beton als ideale partner bij scholenbouw

Betonproducten zijn robuust en duurzaam en vormen zo de perfecte bouwpartner bij scholenbouw. Hun natuurlijke samenstelling, de beperkte ecologische impact van de productie en de korte transportafstanden zetten het begrip duurzaamheid nog kracht bij. Door de thermische inertie van beton verkrijgt men bovendien een aangenaam binnenklimaat en besparing op de energiekosten.
Bovendien leidt de fabricage van betonproducten tot aanmerkelijk kortere bouwtijden op de bouwplaats. Ook de invloed van het weer blijft beperkt, wat bovendien resulteert in kwalitatief hoogwaardigere producten. De fabrieksmatige productie van prefabelementen staat borg voor een betere procesbeheersing en kwaliteitscontrole. De hoge kwaliteit vertaalt zich in een grotere sterkte, duurzaamheid en betere esthetiek, gezien een hoog afwerkingniveau.
Gebruik van beton in Arteveldehogeschool Campus Kantienberg 

Er zijn dus heel wat redenen om te kiezen voor betonproducten voor het oprichten van schoolgebouwen. Een voorbeeld van een schoolproject waarin beton werd gebruikt voor de structuurelementen, gevelpanelen in architectonisch beton, buitentegels in groot formaat, de breedplaten trappen en tegels, is de Arteveldehogeschool Campus Kantienberg in Gent. Voor de bouw van de Arteveldehogeschool Campus Kantienberg, van de hand van Crépain Binst Architecten, werd met beton van SVK gewerkt, m.n.Gigant prefab metselwerkelementen en gevelpanelen in glad beton. 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage