't Kinderkasteeltje: ensemble van drie paviljoenen (Bovenbouw Architectuur)

Lokaal bestuur Nazareth en vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ontwikkelen samen een nieuwbouw en een publiek park op het domein van 't Kinderkasteeltje. Bovenbouw Architectuur kwam als laureaat uit de ontwerpwedstrijd. De nieuwbouw bestaat uit drie aaneengeschakelde paviljoenen en biedt een onderkomen aan de buitenschoolse kinderopvang, het Centrum voor Kind- en Gezinondersteuning en het Kinderdagverblijf ’t Kinderkasteeltje.

Met het ontwerp voor het Kinderkasteeltje kiest Bovenbouw Architectuur voor een ensemble van drie organisaties. Het programma bestaat uit een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een centrum kinderzorg en gezinsondersteuning. Deze programma’s zijn met elkaar verbonden doorheen het gebouw, maar behouden een vrij individuele werking met uitzondering van een aantal personeelsfuncties. Er ontstaat hierdoor een architecturale kwaliteit in de wandeling die deze gebouwen met elkaar verbindt. Deze verbindende kwaliteit komt ook terug in het volumespel waarin de eigen identiteit van de verschillende programmadelen wordt uitgelicht.

 

Interessante configuraties

“Het grootste deel van het programma wordt bij voorkeur op het gelijkvloers ondergebracht, waardoor we vrij diepe gebouwen hebben ontworpen met een hoge compactheidsgraad. De aaneenschakeling en het verloop van de verschillende gebouwdelen onderling, zorgen voor interessante configuraties die de kwaliteit van het gebouw versterken”, klinkt het bij het ontwerpteam.

 

Behoud van indentiteit

De positionering van de verschillende programmaonderdelen bleek eveneens een uitdaging. Terwijl een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf een vrij openbare functie hebben, is dat bij een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning heel wat minder het geval. “Het programma dient dan ook een bereikbare positie te hebben binnen het geheel, maar moet ook een eerder privaat karakter genieten. Ondertussen moet dit onderdeel nog steeds herkenbaar blijven ten opzichte van de andere programma’s die zich in het gebouw bevinden.”

Hoewel de drie programmaonderdelen één geheel vormen, behouden ze hun eigen identiteit en geeft het gebouw schaal aan de omgeving. Er ontstaan interessante relaties met het perceel en landschap. Het gebouw omarmt de site en stelt zich hier gevoelig in op.

 

Mogelijkheid tot herbestemming

De nieuwbouw maakt volledig gebruik van hernieuwbare energie. Hoewel de volumes een specifieke vormgeving hebben, wordt er aandacht besteed aan eventuele functiewijzigingen en uitbreidbaarheid naar de toekomst. Hierdoor wordt het mogelijk het gebouw in een later stadium te herbestemmen.

Deel dit artikel:

Onze partners