TAB Architects, Barozzi Veiga en Mosbach Paysagistes ontwerpen nieuw casino Knokke-Heist

De architectuurwedstrijd voor de vormgeving van het vernieuwde Casino Knokke-Heist gaat een volgende fase in. Vijf architecten gesteund door studie- en landschapsbureaus dienden een voorstel in. Na intense debatten koos de jury voor het ontwerp van de tijdelijke maatschap TAB Architects - Barozzi Veiga - Mosbach Paysagistes. Het ontwerp respecteert de footprint en volume van het huidige kursaal en doet dit binnen een uitgesproken groene omgeving. Binnen een tweetal weken worden de eerste ontwerpschetsen vrijgegeven van het nieuwe casino.

Tijdens de eerste fase, de kandidaatstelling, die liep tot 26 januari 2023 dienden 26 ontwerpteams hun kandidatuur in. Alle ingediende referentieprojecten werden in beschouwing genomen en gequoteerd op basis van de doorselectiecriteria zoals bepaald in de selectieleidraad. Er werden vijf inschrijvers unaniem naar voor geschoven door de jury:

Deze kandidaten werkten vervolgens in de volgende fase een schetsontwerp uit op basis van de gunningsleidraad, de opdrachtdocumenten en de projectdefinitie. Over deze projectvoorstellen heeft de jury beraadslaagd en is ze tot een eindrapport gekomen. Onder voorbehoud van het verstrijken van de wettelijke wachttermijn en op advies van de jury werd door het college van burgemeester en schepenen volgende inschrijver aangeduid als laureaat: de tijdelijke maatschap TAB Architects - Barozzi Veiga - Mosbach Paysagistes.

Barozzi Veiga, een gelauwerd Barcelonees bureau verantwoordelijk voor het Tanzhaus in Zurich, de congreshal in Nîmes en de musea voor schone kunsten van Graubünden en Lausanne komt dus als laureaat uit de bus. Voor het Casino Knokke-Heist gaan zij in zee met Mosbach Paysagistes, een ontwerpbureau uit Parijs van Catherine Mosbach, wiens bekroonde ontwerpen o.a. de botanische tuin van Bordeaux en de Phase Shift Park (Gateway park) in Taichung omvatten. Het triumviraat wordt lokaal verankerd door TAB Architects, een Belgisch architectenbureau, dat o.a. het ontwerp voor het nieuwe Joods Museum in Brussel – ook in samenwerking met Barrozzi Veiga – afleverde.

 

Nieuw Casino

Het huidige casino, gebouwd in 1929 naar het ontwerp van architect Léon Stynen, bood door de verouderde infrastructuur niet langer de gewenste totaalbeleving. Met de bouw van een nieuw casino creëert Knokke-Heist een ankerpunt op vlak van kunst, cultuur, entertainment en uitgaan voor de 21e eeuw. Het nieuw voorstel respecteert de footprint en volume van het huidige kursaal en doet dit binnen een uitgesproken groene omgeving.

“Op de site Casino is plaats voor iets heel eigenzinnigs, een uitgepuurde confrontatie tussen oud en nieuw, iets wat inhoudelijk opnieuw het boegbeeld van Knokke-Heist beoogt te worden en een nieuwe dimensie met internationale uitstraling aan Knokke-Heist geeft, doch met respect voor het verleden”, verduidelijkt burgemeester Piet De Groote.

Bron: Knokke-Heist
Deel dit artikel:
Onze partners