TECHNISCHE INFO. De verschillende types begroende gevels

Gevelbegroeiing is populair. Dankzij studies, onderzoeken en ontwikkelingen van de laatste jaren bouwde de sector kennis hiervan stevig op in België. Begroeide gevels zorgen voor een belangrijke meerwaarde voor steden en gebouwen, zowel grondgebonden als gevelgebonden gevels. In dit dossier bespreekt Buildwise de externe toepassingen. Natuurlijk kunnen groene gevels ook binnen toegepast worden en bijdragen aan de geluidsabsorptie, het koelende effect op warme dagen en de luchtzuivering.

Met de term ‘groene wand’ definiëren we begroende gevels. Binnen gevelbegroeiing kan er een onderscheidt gemaakt worden tussen twee types: grondgebonden (groene gevels) of gevelgebonden begroeiingen (Living Wall Systems). Via het schema kan je de verschillende soorten groene wanden gemakkelijk indelen.

 

Grondgebonden begroende wanden

Bij grondgebonden begroende wanden, ook groene gevels genoemd, plaatst de plantkundige een plant aan de voet van de gevel in de volle grond. Deze begroent vervolgens met of zonder klimhulp de gevel. Dit systeem heeft als voordeel dat het goedkoop en duurzaam is. Maar je zal pas jaren na aanplanting ten volle van deze voordelen en de groene wand kunnen genieten. Dit komt doordat de plant tijd nodig heeft om te groeien. Daarnaast is de keuze van de planten beperkt.

Het beeld van vernielde muren na het verwijderen van klimplaten zorgt ervoor dat er twijfelachtig gekeken wordt naar groene gevels. Toch kan dit probleem vermeden worden door te kiezen voor de juiste planten, en eventueel klimhulpen toe te passen op de gevel. Vermoed je dat je muur schade kan oplopen door directe begroening? Dan kies je best voor groeve gevels met klimhulp of voor een Living Wall System.

 

Klimhulp of niet

Bij groene gevels zonder klimhulp maakt de plantkundige gebruik van zelfhechtende planten. Deze planten werken zich een weg omhoog zonder enige hulp. Hierdoor groeien ze rechtstreeks tegen de gevel aan. Een bekend voorbeeld hiervan is de klassieke klimop. Bij groengevels met klimhulp bevestigd de monteur een draagsysteem aan de muur, waar de plant gebruik van maakt om omhoog te groeien.

Er bestaan twee soorten klimhulpen: lineaire of bidirectionele klimhulpen. Lineaire worden verticaal, horizontaal of diagonaal aangebracht door middel van spanners en geleid door oogjes. Deze kabels hebben een diameter van vier millimeter maar kunnen groter uitvallen bij een grote hoogte of overspanning. Bidirectionele hulpen kunnen bestaan uit traliewerk en opengewerkte platen. De monteur bevestigt dit systeem mechanisch in de gevel met behulp van bevestigingsbeugels en spanners. Voor grote hoogtes of overspanningen maakt de monteur beter gebruik van gespannen kabels met afstandshouders, traliewerk of metalen beugels in combinatie met afstandshouders en kabels. De planten kunnen opgedeeld worden in: winders, rankers en enteraars.

 

Gevelgebonden begroende gevels

Bij gevelgebonden begroende gevels (Living Wall Systems) wortelt de plant zich niet in de volle grond onderaan de gevel, maar in het systeem dat aan de muur bevestigd wordt. Deze systemen kunnen bestaan uit voor-gecultiveerde panelen, modules, plantenbakken, zakken of geotextiel.

Bij dit soort systeem voorziet de monteur meestal een irrigatiesysteem om de planten te voorzien van voldoende water en voedingsstoffen. De panelen en modules worden soms op voorhand begroeid in een kwekerij zodat er meteen na de installatie een zichtbaar resultaat ontstaat. Deze systemen hebben nood aan een functioneel en doelmatig onderhoud. Een slechte nazorg kan namelijk leiden tot een mislukking van een mooie groene wand.

 

Opdeling in substraten

Deze Living Wall Systems kunnen opgedeeld worden aan de hand van het substraat, dit is de laag waarin de vegetatie geplant wordt. Enerzijds bestaat er de inerte substraten die doorgaans opgebouwd zijn uit steenwol, lavakorrels of textiel. In dit geval kweekt de plantenhouder de planten in water, waaraan de noodzakelijke voedingsstoffen zijn toegevoegd. Planten zijn dan aangewezen om hun water en voedingsstoffen te halen uit het hangende water. Hierdoor is regelmatige fertigatie noodzakelijk. Deze systemen kunnen voorkomen in dikke en dunne systemen. Bij de dikke systemen bestaat het substraat meestal uit steenwol. Voor de dunne systemen wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van textiel.

Anderzijds bestaan er ook organische substraten die samengesteld worden uit potgrond of veenmos. Ook hier bestaan er dikke en dunne systemen. Bij de dikke systemen zit het substraat vervat in korven, plantenbakken of goten. Voor de dunne systemen wordt er gebruikgemaakt van textiel met plantzakken of folies. Ook combinaties van verschillende materialen zoals een mix van lava of potgrond zijn mogelijk.

 

Andere soorten begroende gevels

Natuurlijk bestaan er ook groengevelsystemen die zich tussen deze twee types bevinden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij begroende gevels waarbij de planten niet in de grond aan de voet van de gevel groeien, maar in bakken die zich onderaan bevinden of op verschillende niveaus bevestigd zijn. Deze systemen vertonen het karakter van een groene gevel of Living Wall System door hun configuratie, de noodzaak van een irrigatiesysteem of de bevestiging aan het gebouw.

Bron: Buildwise
Deel dit artikel:
Onze partners