'Ten huize van': BVA bezocht Architecten GROEP III

In het kader van de reeks 'Ten huize van' was BVA op 3 mei te gast bij Architecten GROEP III. Dat bureau werkt met een divers team aan studieopdrachten binnen het domein van de architectuur, stedenbouw en aanverwante disciplines. Deelnemers konden zowel het project van het Militair Hospitaal in Oostende bezoeken als het kantoor van GROEP III.

In het kader van de reeks "Ten huize van..." was BVA op 3 mei te gast bij Architecten GROEP III. Architecten Groep III werkt sedert geruime tijd met een divers team aan allerhande studieopdrachten binnen het domein van de architectuur, stedenbouw en aanverwante disciplines. Door nauwgezet & creatief om te springen met programma-eisen, bouwvoorschriften & context wordt doordachte, realiseerbare architectuur ontwikkeld. Tijdens het bezoek aan het architectenbureau konden deelnemers zowel het project van het Militair Hospitaal in Oostende bezoeken, als het kantoor van het GROEP III zelf.

Historische constructie en nieuwbouw in de duinengordel


De reconversie van het oud militair hospitaal tot nieuw, levendig stadsdeel met een 220-tal wooneenheden (lofts, appartementen en woningen) is een samenwerking tussen Architecten Groep III en Beel & Achtergael Architecten. Hierbij neemt Architecten Groep III de renovatie van de ziekenpaviljoenen, de kapel en officierswoning op zich. De nieuwbouwvolumes en de renovatie van het hoofdgebouw zijn voor rekening van Beel&Achtergael Architecten (nu: Architecten Achtergael).


Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het militair hospitaal wordt de nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. Nieuwbouw en bestaande bebouwing worden in een nevenschikkende relatie geplaatst zodat beide duidelijk als onderscheiden entiteiten zichtbaar blijven. Het hospitaal is verder pal in de duinengordel gelegen, die vanaf de Oostendse vaargeul een continue landschappelijke strook vormt. Tussen een reeks markante en historische constructies door, loopt een maaswerk van paden dat het sterk variërend reliëf volgt. Deze 'duinenpromenade' biedt spectaculaire panorama's op de weidse omgeving en staat in verbinding met Oostende en de zeedijk via een veerdienst over de vaargeul.

 

    


In een eerste fase worden de paviljoenen en de commanderie grondig gerenoveerd tot woningen. Dankzij een doordachte en verfijnde ontwerpstrategie wordt het moderne wonen in al haar aspecten verbonden met de historische architectuur van het militair hospitaal. Deze woningen zijn op vandaag grotendeels voltooid en in gebruik genomen. De tweede fase voorziet in de bouw van een reeks nieuwe volumes die net als de gerenoveerde gebouwen bestemd zijn voor wonen. Naar materialiteit wordt hier in de meeste gebouwen dezelfde lijn verder gezet, maar in hun vormgeving onderscheiden deze gebouwen zich duidelijk van de eerste fase. Het is dit samengaan van oud en nieuw die de kwaliteit en het beeld van het militair hospitaal bepaalt

 

    


Kantoor in woonproject Steenbrugge

Het kantoor van GROEP III is gelegen in het gemengd woonproject Steenbrugge, gesitueerd op de Brugse buitenrand, langs het kanaal Gent-Brugge. Na de sloop van de vervallen loodsen 'Garage Coopman' en mits behoud van het waardevolle herenhuis, ontstond plaats om een renovatie- en nieuwbouwproject op te starten. Het biedt plaats aan een ondergrondse parking voor 27 auto's, daarboven 8 ééngezinswoningen en een nieuwbouwkantoor. Het te behouden herenhuis wordt gerenoveerd naar studentenhuis.

 


Alle autoverkeer wordt geweerd. Vanuit de ondergrondse parking kunnen de woningen en het kantoor via een private trap bereikt worden. Voetgangers en fietsers krijgen alle plaats. Een centraal, overgedimensioneerd pad doorkruist de site en verbindt de Kortrijkstraat met het achtergelegen wooneiland Laurierenhof. Zo wordt een vitale schakel hersteld. De historische groene omkadering - het projectgebied paalt aan het Lappersfortbos - het nabijgelegen kanaal, de gunstige oriëntatie, zijn alom aanwezig.

De opdrachtgever kiest voor een duurzaam bouwproject en heeft aandacht voor de organisatie van de site (auto's, fietsers, groen, ...). Belangrijke items als licht, lucht, open ruimte, groen, oriëntatie zijn moeilijk en onvoldoende meetbaar in de EPB-regelgeving, maar zijn manifest aanwezig. Alle woningen vertrekken van een maximum E70-peil. Door eigen keuzes kunnen de bewoners het E-peil bovendien nog aanzienlijk verlagen: zonneboiler, doorgedreven dakisolatie, luchtdichte afwerking, bredere raamprofielen. Zelfs E50 wordt hierdoor een haalbare kaart.

Het kantoor is de trekker binnen het hele project en toont het grotere verhaal. Het heeft een warmtepomp via geothermische boringen tot 122 meter, groendak, balansventilatie, doorgedreven isolatie (ook op keldernivo), zonnewerende beglazing, energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectoren en regenwaterrecuperatie.

 

 

Deel dit artikel:

Onze partners