Terca Wall System: systeemoplossing voor metselwerk

Time is money en goede metselaar zijn schaars. Vanuit die optiek ontwikkelde Wienerberger een systeemoplossing voor metselwerk opgebouwd uit geprefabriceerde elementen met een maximale grootte van 7 op 3 meter. Dit zou resulteren in een vier maal snellere bouwtermijn. Het systeem werd zopas gedemonstreerd in het vakantiepark Zee en polder in Lombaardsijde, een project van Vivey & Partners architectenatelier.

Time is money en goede metselaar zijn schaars. Vanuit die optiek ontwikkelde Wienerberger een systeemoplossing voor metselwerk opgebouwd uit geprefabriceerde elementen met een maximale grootte van 7 op 3 meter. Dit zou resulteren in een vier maal snellere bouwtermijn. Het systeem werd zopas gedemonstreerd in het vakantiepark Zee en Polder in Lombaardsijde, een project van Vyvey & Partners architectenatelier.

Met het Porotherm Wall System beschikte Wienerberger al over een systeemoplossing voor keramische binnenmuurelementen. Dit principe wordt nu ook toegepast voor de gevelstenen. Net als bij het binnenmuursysteem schuift Wienerberger ook hier een hogere verwerkingssnelheid en een korte bouwtijd als belangrijkste troeven naar voren. Op de werf vakantiepark “Zee en Polder” in Lombardsijde worden beide bouwsystemen gebruikt.Het systeem wordt opgebouwd uit drie verschillende elementen. De kleinste elementen hebben een maximale afmeting van 225 x 150 cm en een maximaal gewicht van 400 kg. Daarnaast zijn er ook elementen met een halve verdiepingshoogte die maximaal 800 kg wegen en een maximale afmeting van 400 x 175 cm. Ten slotte zijn er ook verdiepingshoge wanden die tot 700 x 300 cm groot kunnen zijn en dus een grote bouwkraan vergen voor de plaatsing.

Aan de hand van de bouwplannen van de architect wordt bepaald welke elementen er nodig zijn en kunnen deze geprefabriceerd worden waarbij ook alle gevelopeningen voor ramen en deuren voorzien worden.


Verankering

Belangrijk aandachtspunt van het systeem was de onderlinge verankering van de verschillende elementen. Hiervoor werden tijdens de productie in de kruising van de voeg openingen voorzien à rato van ongeveer 5 stuks per vierkante meter.

Eenmaal het element op zijn plaats staat, wordt met een boor van 8 mm door de voorziene openingen geboord naar het binnenspouwblad. In de opening is een type geleider voorzien om er voor te zorgen dat er lichtjes schuin naar boven wordt geboord. Dit om ervoor te zorgen dat vocht vanuit de spouw terug naar het buitenspouwblad wordt geleid.

Met de verankeringplug (ontwikkeld met de fabrikant Borgh = bevestigingsmaterialen) wordt het gevelelement vastgezet. Concreet moet men de verankeringsplug doorheen het gevelelement in de geboorde opening van het binnenspouwblad (plug van 8 mm) duwen. De tweede bredere plug (diameter 12 mm) wordt voldoende diep in de voeg geduwd. Vervolgens stelt met het element perfect waterpas en men schroeft het geheel vast en zullen de beide pluggen zich verankeren.

    


Minder beperkingen


In tegenstelling tot andere systeemoplossingen zijn er minder beperkingen voor het gevelwerk. Nagenoeg alle gevelstenen van Terca en De Simpel kunnen aangewend worden en ook rollagen, plinten, kleurencombinaties, topgevels, terugliggend metselwerk, halfsteensverband, stapelverband en doorvoeren zijn mogelijk. Op dit moment kan het systeem wel nog niet toegepast worden voor verlijmd metselwerk omwille van de wapening (murfor) die hiervoor nodig is, maar daar wordt wel volop aan gedacht. Ook wildverbanden behoren momenteel niet tot de mogelijkheden.

Doordat alles geprefabriceerd wordt, is de kans op foutenlast veel kleiner en kan het weer geen roet in het eten komen gooien. Vanuit ergonomisch oogpunt wordt de rug van de bouwvakker veel minder belast en verder resulteert het systeem ook in minder afval op de werf.


    


156 in plaats van 624 dagen

De snellere bouwtermijn blijft hoe dan ook de belangrijkste troef. Volgens Bart Saelens van Wienerberger zou een ploeg van 3 metselaars 4 dagen nodig hebben om de muren op te trekken van een vakantiewoning van Zee en Polder (87 m²). Met het Terca Wall System zou één ploeg van 2 bouwvakkers de klus kunnen klaren op 1 dag. Voor de 156 woningen (13572 m²)  zou daarmee de totale bouwtijd van de gevels herleid worden van 624 tot 156 dagen. In dit project wordt een belangrijke tijdswinst geleverd door het repetitieve karakter van het project. Toch wil dat volgens Bart Saelens niet zeggen dat de troeven van het Terca Wall System enkel tot uiting komen bij dergelijke repetitieve projecten. “Er zijn ook projecten opgestart voor particuliere woningen en één architect heeft het zelfs toegepast voor een tuinhuis. Hij zag het niet zitten om voor zo’n kleine klus metselaars te gaan zoeken. Met dit systeem heeft hij daar een mouw aan kunnen passen”

Alternatief voor prefabsystemen in beton

Voor architect Jan Vyvey vormde de snelheid ook een belangrijk argument om het systeem hier toe te passen. Aanvankelijk wilde hij het uitvoeren in een prefab betonsysteem zoals voor dit soort woningen vaak gedaan wordt, maar met dit systeem was het mogelijk het principe van prefabbouw te koppelen aan de keuze voor keramische gevelmaterialen. Met het oog op de vochthuishouding vormt dit volgens hem een niet te onderschatten pluspunt in vergelijking met de traditionele betonsystemen.


Architect Jan Vyvey legt uit waarom hij voor het vakantiepark Zee en Polder koos voor het Terca Wall System.
 

 


 

Technische fiche vakantiepark Zee & Polder Lombardsijde

Bouwheer/bouwonderneming: Hyboma – Kortemark
Architect: Vyvey & Partners architectenatelier – Nieuwpoort
Gebruikte materialen:
• Binnenmuur: Porotherm Wall Systems Thermobrick
• Gevelsteen: Forum-reeks van Desimpel
• Kleidakpan: Alegra 8 van Koramic

Deel dit artikel:
Onze partners