'The Grand' in Nieuwpoort toont dat digitaal bouwen met BIM als bindmiddel werkt

Op 6 mei 2024 vond een inspirerende sessie plaats over digitaal bouwen met BIM als bindmiddel. Deze sessie benadrukte hoe Building Information Modeling (BIM) meer is dan slechts een 3D-model: het is een essentieel onderdeel van een succesvol digitaal bouwproces. Onder meer renovatieproject ‘The Grand’ aan de Belgische kust werd ontwikkeld met BIM. De volledige video-opname van deze informatieve sessie is beschikbaar voor verdere verdieping. 

De Essentie van Digitaal Bouwen

De traditionele aanpak waarbij ingenieurs, architecten, aannemers en uitvoerders op hun eigen ‘eiland’ opereren, is achterhaald. Tegenwoordig is teamwork cruciaal, waarbij alle betrokkenen samenwerken op basis van digitale tweelingen. Dit resulteert in een naadloze keten van competenties en expertise, waardoor de foutenmarge vrijwel nihil wordt. Assets zoals computational design, AI en softwaremodellen zijn de sleutels tot creativiteit en perfectie.

Assets als computational design, AI of softwaremodellen vormen de sleutels die het geheel ontsluiten waarin creativiteit en perfectie de ultieme maar haalbare doelen worden. Bij computational design denken we na over parametrisch design, generative design, digital integrated engineering, AI-ondersteuning en zoveel meer. Altijd gericht op een optimalisatie van de verschillende eisen en parameters om zo een data driven, decision-making instrument voor de stakeholders te bieden. Het is de kunst om ontwerpgegevens met digitale instrumenten in een model te gieten, te integreren en te optimaliseren. Het is de evolutie van computerondersteund naar computergestuurd ontwerpen.

leerrijke avond

Jos Vandamme van C3A-Userclub presenteerde praktische BIM-werkmethodieken via classificatie en coderingen, terwijl Chi Yan Tang van ARKANCE slimme BIM-databeheer tools in Revit demonstreerde. Vervolgens liepen er nog een ganse avond leerrijke sessies: 

De introductie digitaal bouwen met BIM als bindmiddel werd gevolgd door een breder BIM-kader als basis voor BIM-processen in bedrijven. BIM is ondertussen een vaststaand gegeven in de bouwsector, met evenwel een adoptiegraad die binnen de subgroepen en bedrijfstypes in de bouw erg verschilt qua snelheid en diepgang. Vooral bij de echte digitale voorlopers is het besef gegroeid dat BIM niet louter 3D-software is, maar een manier om naar het volledige bedrijfsproces te kijken, en dus een digitale kapstok om het volledige bouw- en bedrijfsproces te structureren, en om met de volledige sector op een efficiëntere, datagebaseerde manier samen te werken. De laatste paar jaar is er verder een duidelijke toename van referentiedocumenten, met Europese en internationale normen als belangrijke mijlpaal, die helpen om het BIM/informatieproces te structureren. Ze scheppen ondermeer een kader voor modelleren en data-uitwisselingen. 

Rond 19u presenteerden Simon Vercauteren en Peter Bruggeman de Be.Smart PreCast oplossing die efficiëntie en tijdswinst bevordert. Ze gebruikten hiervoor  de voormalige schoolsite van VTI Brugge in het centrum Brugge. Hier verschijnt een duurzame nieuwe stadswijk, het project Boevrie komt met een scala van woningen, appartementen, pleinen en steegjes.

Computational Design en AI in de Bouw

Computational design omvat parametrisch design, generative design, digital integrated engineering en AI-ondersteuning. Het doel is altijd optimalisatie van verschillende eisen en parameters, wat resulteert in een data-gedreven beslissingsinstrument voor stakeholders. Dit proces evolueert van computerondersteund naar computergestuurd ontwerpen, waarbij ontwerpgegevens digitaal worden geïntegreerd en geoptimaliseerd. Maaike Berckmoes en Pieter Bieghs van VK architects+engineers & Sweco demonstreerden computational design als een onmisbaar beslissingsinstrument.

Digitaal Bouwen in de Praktijk: 'The Grand' in Nieuwpoort

Het BIM-model bij het project 'The Grand' in Nieuwpoort is een cruciaal instrument voor een vlotte uitvoering en feilloze planning. Van de ontwerpfase tot calculatie, planning en uitvoering verloopt alles via één BIM-model. Dit project, gemodereerd door Francis Verstraete van Verstraete.team, toont hoe teamwork en digitalisering hand in hand gaan om historische gebouwen nieuw leven in te blazen. In opdracht van projectontontwikkelaar VDD uit Brugge werd dit voormalige landschapsicoon gered voor de komende generaties. Een renovatieteam herwerkt dit kroonjuweel aan de kust tot een luxe-vastgoedcomplex met appartementen, retail en horeca.

Voordelen van BIM

Een goed doordachte digitale voorbereiding en BIM-strategie is essentieel voor een geoptimaliseerd bouwtraject dat verder gaat dan alleen de ontwerp- en uitvoeringsfase. Het BIM-model dient als het digitale fundament en is de sleutel tot succesvolle samenwerking. Door deze inspanning in een vroeg stadium te leveren, versterkt dit de mogelijkheid om tijdens de uitvoering de vruchten ervan te plukken. Een gecoördineerde overdracht van informatie en BIM-modellen tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase is hierbij van cruciaal belang.

Tijdens de sessie werd duidelijk dat BIM niet alleen bijdraagt aan het optimaliseren van het bouwproces, maar ook aan het verminderen van faalkosten. Dit komt door de integratie van verschillende dimensies van het bouwen (3D, 4D en 5D) in één model, wat zorgt voor een gecoördineerde en efficiënte samenwerking tussen alle partijen. Dit werd onderstreept door sprekers als Hans De Neve van Bureau Bouwtechniek en Sarah Vansteenbrugge van Studiebureau Mouton, die benadrukten hoe cruciaal het BIM-model is voor een succesvolle bouwstrategie.

Toekomstige Visie en Conclusies

De afsluitende sessies benadrukten het belang van een goed gebruik van BIM voor een plezierige en efficiënte werkomgeving. Francis Verstraete benadrukte dat BIM de hoeksteen is van een succesvol bouwproces, waarbij samenwerking en datagestuurde beslissingen centraal staan. Dit sentiment werd gedeeld door Brecht Vanhoutte van Decat Empowering Places, die aangaf hoe BIM zorgt voor vlekkeloze 5D-implementatie en tijdswinst bij het plaatsen van technieken.

De sessie sloot af met een netwerkmoment, waar vakgenoten de gelegenheid hadden om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Digitaal bouwen met BIM biedt een veelbelovende toekomst voor de bouwsector, waarin efficiëntie, samenwerking en perfectie centraal staan.

Bron: C3A
Deel dit artikel:
Onze partners