Toleranties op afgewerkte wanden van gipsblokken

Gipsblokken worden omwille van hun eenvoudige verwerkbaarheid vaak ingezet voor het optrekken van niet-dragende binnenwanden in gebouwen. Dit neemt niet weg dat de afdeling Technisch advies van het WTCB soms toch geconfronteerd wordt met situaties waarbij de opdrachtgever niet tevreden is over de afwerking van de binnenwanden. In voorkomend geval dient nagegaan te worden of de uitvoering weldegelijk beantwoordt aan de gangbare toleranties.

1. Referentiedocumenten

De geharmoniseerde norm NBN EN 12859, die de basis vormt voor de CE-markering, handelt over gipsblokken met een minimale dikte van 50 mm (met uitzondering van verdiepingshoge elementen).

Deze blokken worden verwerkt met behulp van een lijm die beantwoordt aan de eisen uit de norm NBN EN 12860.

De norm NBN EN 15318 beschrijft op zijn beurt de niet-dragende binnenwanden die met gipsblokken opgetrokken kunnen worden en vervolgens zonder traditionele bepleistering en na een eventuele voorbereiding verder afgewerkt kunnen worden.

Er bestaat vooralsnog geen TV die specifiek aan dit onderwerp gewijd is (*). Als uitgangspunt zou men hiertoe wel een beroep kunnen doen op een aantal buitenlandse referentiedocumenten zoals de Franse DTU 25.31 en de Nederlandse Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 1014.

 

2. Toleranties op de gipsblokken

De toleranties die gelden op de afmetingen van de gipsblokken zijn opgenomen in tabel A.

In de hiervoor vermelde Europese normen worden er daarentegen geen richtlijnen gegeven omtrent de toelaatbaarheid van eventuele gebreken (bv. luchtholten, afgebroken randen) in de gipsblokken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunnen we verwijzen naar de BRL 1014, die aangeeft dat de zichtbare oppervlakken voldoende glad moeten zijn en dat de aanwezige oneffenheden verwijderd moeten kunnen worden. De gipsblokken moeten op het moment van levering bovendien vrij zijn van gebreken (zie tabel B en afbeelding 2). 

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB. 

Deel dit artikel:
Onze partners