Tongerse Paspoel krijgt makeover van Londens bureau S333

In 2011 won het Londense S333 Architecture + Urban Planning de Open Oproep voor de vernieuwing van de Tongerse Paspoel. Tegen 2017 maken 3 verouderde woontorens er plaats voor de creatie van een diverse leefomgeving waarbij nieuwe woonblokken worden geclusterd rond semi-private tuinen en een buurthuis de relatie met de omliggende wijken moet versterken. Grontmij is advies- en ingenieursbureau van dienst.
In 2011 won het Londense S333 Architecture + Urban Planning de Open Oproep voor de vernieuwing van de Tongerse Paspoel. Tegen 2017 maken 3 verouderde woontorens er plaats voor de creatie van een diverse leefomgeving waarbij nieuwe woonblokken worden geclusterd rond semi-private tuinen en een buurthuis de relatie met de omliggende wijken moet versterken. Grontmij is advies- en ingenieursbureau van dienst.


Beeld: S333 Architecture + Urban Planning


In plaats van de huidige ongedefinieerde ruimte van de bestaande site, willen de ontwerpers een duidelijker geheel van relaties tussen typologie en landschap ontwikkelen. Hun voorstel omvat dan ook de bouw van nieuwe woonblokken met ruime privé-faciliteiten die worden gegroepeerd rond twee verschillende en veilige sem-privétuinen. De resterende site zal dan verder bestaan uit drie verschillende types openbare ruimte, voor de gemeenschap en voor elke leeftijdsgroep. Het buurthuis is bovendien gelegen aan de rand van de site om de integratie met de buurt nog meer te versterken.


Beeld: S333 Architecture + Urban PlanningGalerij-appertementen en urban villa

Om een meer divers aanbod van woonomgevingen te kunnen bieden, stellen S333 en Grontmij verder twee woontypologieën voor: de galerij-appartementen en de zogenaamde ‘urban villa’. Die moeten bijdragen tot de kwaliteit van het gebied en zorgen voor een gelijkmatiger spreiding van bewoning over de hele wijk. De traditionele grens tussen huis en straat krijgt overigens een stevige opwaardering door het aanbrengen van lagen van private en semi-private ruimtes, privé-tuinen, plantenbakken, gemeenschappelijke tuinen voor bewoners en straatmeubilair binnen een coherente openbare ruimte. De twee woontypologieën kenmerken zich bovendien omdat ze een erg verschillende benadering hebben tot de privé-faciliteiten in de publieke ruimte, in combinatie met een verschillende oriëntatie en relatie met die openbare omgeving.


Beeld: S333 Architecture + Urban PlanningLandschapskamers

Het ontwerp wil verder zoveel mogelijk groen en bomen op het terrein behouden. Die ‘landschapskamers’ krijgen hun definitie door de randen van het terrein, terwijl de gebouwen hun afbakening krijgen door de bestaande footprint van de site om de archeologische waarde van het terrein niet te verstoren. Twee ruimtes wijken hier duidelijk van af: de noordelijke binnentuin en de woonstraat.


Beeld: S333 Architecture + Urban PlanningHet ontwerp van S333 en Grontmij zorgt tot slot voor een meer evenwichtige vormentaal en een gelijkmatiger verdeling van woonfaciliteiten over de site. De ontwerpers zijn ervan overtuigd dat op die manier een boeiende, actieve en veilige zone ontstaat die voor een zachte overgang zorgt tussen de bestaande eengezinswoningen in de buurt en de hoogste elementen van het plan. De bouwblokken in verschillende schalen dragen daartoe bij omdat ze binnenplaatsen en woonstraten definiëren. Grotere bouwblokken zijn verder nog steeds aanwezig maar zijn slechts half zo hoog als d bestaande torens. Bovendien nemen de blokken af in hoogte naarmate ze de grenzen van het terrein bereiken, zodat een gevarieerde en boeiende skyline ontstaat.

Beeld: S333 Architecture + Urban PlanningAls alles volgens plan verloopt, moet het project in 2017 zijn afgerond.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage