Tot 24 BREEAM-credits met een Interalu-plafond

Steeds meer bouwheren en projectontwikkelaars voelen de behoefte om bij nieuwbouw of renovatie te kiezen voor een duurzaam project. Maar hoe definieer je een duurzaam project nu juist? De een roept soms nog luider dan de ander.

Dankzij internationaal gedefinieerde criteria, zijn er diverse systemen in werking om duurzaamheid voor gebouwen te standaardiseren. Dankzij zulke duurzaamheidslabels of -certificaten wordt duurzaam bouwen toegankelijker en tastbaarder gemaakt. Een van de bekendste certificaten is BREEAM.

BREEAM, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk, is een beoordelingssysteem om de duurzaamheid van gebouwen in kaart te brengen. Wereldwijd zijn al meer dan 594.000 gebouwen BREEAM gecertificeerd. BREEAM houdt rekening met zo’n 70 parameters of credits binnen negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

Door het gebruik van welbepaalde producten, technieken of systemen kan een bouwheer BREEAM credits bekomen. Een BREEAM dossier dient bij elk project te worden opgemaakt en ingediend zodat de BREEAM commissie (nog steeds in het Verenigd Koninkrijk gevestigd) een oordeel kan vellen.

Om zijn bouwpartners hierin te faciliteren, heeft Interalu zelf het initiatief genomen om een BREEAM-audit te organiseren voor zijn producten. Onafhankelijk onderzoek door erkende BREEAM partner Encon heeft uitgewezen dat de klimaatplafonds Easy-KlimaPlus® en SAPPceiling® van Interalu een potentieel hebben om onderstaande credits op te leveren.

Hierbij moet men weten dat BREEAM International in de meeste landen geldig is, met uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is Nederland. Hiervoor werd een aparte audit doorgevoerd met als resultaat BREEAM NL.

 

Een overzicht

BREEAM International

  • Easy-KlimaPlus                kan zo’n 23 BREEAM credits opleveren
  • SAPPceiling                        kan zo’n 24 BREEAM credits opleveren

 

BREEAM Nederland

  • Easy-KlimaPlus                kan zo’n 28 BREEAM credits opleveren
  • SAPPceiling                        kan zo’n 29 BREEAM credits opleveren

Bron: Interalu

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage