Trends in kantoorinrichting en ergonomie volgens Gispen

De laatste jaren is het 'nieuwe werken' aan een stevige opmars bezig, denk maar aan initiatieven zoals co-working spaces en de Nationale Thuiswerkdag. Er is ook steeds meer aandacht voor het welzijn van werknemers op kantoor. Deze trends hebben natuurlijk ook hun weerslag op de kantoorinrichting. Gispen, al sinds bijna een eeuw fabrikant van kantoormeubilair en studiebureau voor kantoorinrichting, licht toe hoe het op deze evoluties inspeelt.
De laatste jaren is het 'nieuwe werken' aan een stevige opmars bezig, denk maar aan initiatieven zoals co-working spaces en de Nationale Thuiswerkdag. Er is ook steeds meer aandacht voor het welzijn van werknemers op kantoor. Deze trends hebben natuurlijk ook hun weerslag op de kantoorinrichting. Gispen, al sinds bijna een eeuw fabrikant van kantoormeubilair en studiebureau voor kantoorinrichting, licht toe hoe het op deze evoluties inspeelt.

Trends in kantoorinrichting

De visie van het nieuwe werken promoot een maximale autonomie voor de werknemers en ook de nieuwe technologie laat toe om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Dit vraagt zowel aanpassingen aan de managementstijl en de beoordeling van werknemers als aan de kantoorinrichting.

De kantooromgeving is niet langer de plaats waar een medewerker zijn volledige dag doorbrengt, maar eerder een ontmoetingsruimte, waar tussen de individuele taken in met elkaar kan overlegd worden. De voorbije jaren is men dan ook geëvolueerd van standaard naar activity based werkplekken: een plek die ervoor zorgt de individuele toegevoegde waarde van elke werknemer binnen een team versterkt wordt. Op het vlak van thuiswerk anderzijds, heeft Gispen niet enkel werkplekken ontwikkeld, maar ook onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in dit verband om ook hierin te adviseren.Een belangrijke trend zijn de modulaire zitsystemen voor verschillende doeleinden. De zit- en vergaderelementen kunnen naar eigen smaak en behoefte worden aangepast. Zo kunnen wacht- en loungeruimtes in een mum tijd van getransformeerd worden naar een modulaire vergaderruimte of werkplek. Met een aantal modulaire elementen creëer je in een handomdraai de gewenste opstelling. Dankzij twee tot vier naast elkaar geplaatste elementen ontstaat er een afgescheiden ruimte, wat een bijzonder grote intimiteit verzekert. De akoestische eigenschappen van zo’n werkplek zijn uniek en door de hoogte vormt het element ook een zeer goede visuele afscheiding. Deze afscheidingswanden zijn vaak nodig om geconcentreerd te kunnen werken.

Trends in ergonomie

Belangrijk om aan te halen is hoe ergonomie invloed heeft op efficiëntie. Uit bestaand onderzoek blijkt dat staande vergaderingen tot 34% korter, efficiënter én creatiever verlopen. Een uitgebreide enquête van de Nederlandse professor Peter Vink bevestigde de verwachtingen: staand vergaderen zou tot 10 miljard euro aan besparingen opleveren. Mensen die staand vergaderen zijn scherper, actiever en meer to the point.En dus ging Gispen op zoek naar een oplossing voor actiever vergaderen, met als resultaat de in de hoogte verstelbare vergadertafel. Afhankelijk van de vergaderagenda kan deze tafel hoog of laag ingesteld worden. Niet iedere meeting leent zich immers voor kort en snel vergaderen. Afwisselend zittend en staand vergaderen geeft zelfs het beste resultaat, zowel voor de output van de meeting als voor de gezondheid. De tafel biedt meer controlemogelijkheden, net als een raam dat open kan. En net dié vrijheden leiden dan weer tot grotere tevredenheid. In tijden waar het bedrijfsleven veel aandacht schenkt aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent de zitsta-vergadertafel een extra troef voor bedrijfsleiders.

Deel dit artikel:

Onze partners