Trillingshinder in gebouwen

De trillingen die WTCB in dit artikel bespreekt, zijn dynamische microbewegingen die veroorzaakt worden in gebouwen of structurele elementen. Ze kennen diverse oorzaken en kunnen uiteenlopende problemen veroorzaken. Dit artikel geeft een overzicht van de normen die deze problemen behandelen en verduidelijken hoe identificatiehulpmiddelen een oplossing kunnen aanreiken.
De trillingen die WTCB in dit artikel bespreekt, zijn dynamische microbewegingen die veroorzaakt worden in gebouwen of structurele elementen. Ze kennen diverse oorzaken en kunnen uiteenlopende problemen veroorzaken. Dit artikel geeft een overzicht van de normen die deze problemen behandelen en verduidelijken hoe identificatiehulpmiddelen een oplossing kunnen aanreiken.
Trillingen kunnen onder meer worden veroorzaakt door bronnen buiten het gebouw, zoals diepfunderingswerken. (Foto: WTCB)Oorzaken en gevolgen


Trillingen kunnen veroorzaakt worden door bronnen buiten het gebouw: allerhande verkeersvormen, naburige afbraakwerkzaamheden, technische bouwplaatsen met diepfunderingstechnieken (zie afbeelding), ontploffingen in steengroeves, ... Ze kunnen echter ook in het gebouw zelf opgewekt worden door de bewoners of de werking van technische uitrustingen.

Enkele van de meest voorkomende problemen:

- subjectieve hinder voor personen. Geluidshinder is alom gekend, terwijl trillingshinder veel minder gekend is
- risico op gebouwschade: het verschijnen van scheuren
- verstoorde werking van gevoelige technische uitrustingen.


Normalisatie

Weinigen weten dat er een referentienorm voor deze problematiek bestaat. De Belgische norm NBN B 03-003 'Vervormingen van draagsystemen. Vervormingsgrenswaarden. Ge­bouwen' uit 2003 reikt niet alleen voor ieder typeprobleem een methodologie voor trillingsmetingen aan, maar geeft ook grenswaarden en maximumcriteria op. Indien deze waarden tijdens de proef overschreden werden, kan men besluiten dat:

- de gebouwgebruikers reële hinder ondervinden
- de trillingen aan de basis kunnen liggen van de gebouwschade die zich eventueel voordeed (een overschrijding van de grenswaarde veroorzaakt immers niet noodzakelijk schade)
- de trillingen de oorzaak vormen van de verstoorde werking van gevoelige technische uitrustingen (bv. in het kader van precisiemetrologie, elektronische microscopie, chemie, chirurgie, ...).


Oplossingen

We vatten hieronder een aantal mogelijke oplossingen voor de aangetroffen problemen samen. Voor meer informatie verwijzen we naar het WTCB-Dossier 2013/2.11.

De subjectieve trillingshinder voor personen wordt bij voorkeur op objectieve wijze vastgesteld door middel van een monitoring. In de meeste gevallen zal deze monitoring effectief hinder vaststellen. Hoewel deze monitoring geen oplossingen aanreikt, geeft hij wel aan dat er een reëel probleem bestaat waarvan de oorzaak doorgaans gekend is. In het geval van wegverkeer bijvoorbeeld kan het probleem verholpen worden door de vlakheidsgraad van de wegbedekking te verhogen of oneffenheden te herstellen.

Lees dit artikel verder op de website van WTCB.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage