UAU Collectiv steekt Galerij de Ware Vrienden in ‘t nieuw

Galerij de Ware Vrienden vormt een bekende doorsteek in de Hasseltse winkelstad maar kampt helaas met leegstand. UAU Collectiv hertekent de galerij met een groene buitenruimte die de doorwaarbaarheid van het centrum maximaliseert. 

“De Hasseltse binnenstad vertoont een aaneenschakeling van interessante pleinen, plekken en tuinen. Het nieuwe stadhuis met aangrenzende Limburgplein is dan ook een belangrijke ontwikkeling als waardevolle link binnen een samenhangend netwerk van publieke functies,” steekt UAU Collectiv van wal.

De directe verbinding van het Limburgplein met de Inno en Galerij Albert versterkt het dooraderd stedelijk weefsel van Hasselt.

“Met de heraanleg van de Grote Markt vergroot men daarnaast de toegankelijkheid van de routes tussen de pleinen en openbare functies. De horeca krijgt hier een nieuwe impuls om meer leven te brengen in het centrum,” klinkt het.

 

Update naar huidige standaard

Tussen deze twee nieuwe ontwikkelingen vormt Galerij De Ware Vrienden een belangrijke verbinding. Ze zorgt in het binnenstedelijke Hasselt namelijk voor een belangrijke doorsteek tussen de Sint-Jozefstraat en Grote Markt. De galerij kampt de laatste jaren echter met problemen van leegstand ondanks de grote passage die er waar te nemen is.

UAU Collectiv: “Door de definiëring van het projectgebied Galerij De Ware Vrienden maximaliseren we de doorwaadbaarheid van het Hasseltse stadscentrum. De ondergrondse parking blijft behouden net zoals de twee kopgebouwen ter hoogte van de Grote Markt en Sint-Jozefstraat. Deze kopgebouwen, het historisch pand aan de Grote Markt en appartementen aan Sint-Jozefstraat, zullen een renovatie ondergaan en een update krijgen naar de huidige standaard.”

 

Groene buitenruimte

Verder zal het gebied daartussen plaatsmaken voor een buitenruimte die als het ware opnieuw een straat vormt. “Een straat die teruggeven wordt aan de stad met een open en groen karakter die fungeert als schakel tussen de Grote Markt, Sint-Jozefstraat en Guffenslaan,” stelt het bureau.

Langsheen een commerciële plint die zicht uitstrekt over 2 niveaus, kan men het gebied verkennen. De bovenliggende bouwlagen staan in functie van hedendaags wonen in de stad en spitsen zich toe op een verscheidenheid aan doelgroepen.

 

Trendy knooppunt in Hasselt

Het wonen boven de handelsruimte verhoogt de veiligheid in de stad en biedt een antwoord op gekende problemen van leegstand. Daarnaast genieten de panden in de Koning Albertstraat mee van de nieuwe ontwikkelingen en krijgen deze een gezicht aan twee zijdes. Door aan deze plekken en hun randen verschillende functies te koppelen, wordt het divers gebruik ervan bevordert.

Er ontstaat met deze ontwikkelingen een nieuw trendy knooppunt in de Hasseltse binnenstad als ontmoetingsplek voor de Hasselaar.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners