Uitbreiding Vesaliuscampus Gent door Marc Koehler Architects

De Vesalius-campus van Hogeschool Gent wordt gerenoveerd en uitgebreid. ArchDaily wijdde een artikel aan dit nieuwe project, dat uitgetekend werd door Marc Koehler Architecten, winnend team van Vlaams Bouwmeesters Open Oproep 19.

De Vesalius-campus van Hogeschool Gent wordt gerenoveerd en uitgebreid. ArchDaily wijdde een artikel aan dit nieuwe project, dat uitgetekend werd door Marc Koehler Architecten, winnend team van Vlaams Bouwmeesters Open Oproep 19.Marc Koehler Architecten geselecteerd in Open Oproep 19

Het team van Marc Koehler Architecten werd in Open Oproep 19 geselecteerd om de uitbreiding en renovatie van de Vesalius Campus van de Hogeschool Gent vorm te geven. De Open Oproep, een selectieprocedure gebaseerd op het principe van een architectuurwedstrijd, wordt ingericht door de Vlaamse Bouwmeester om ontwerpers te vinden die architecturale kwaliteit voor de projecten van de Vlaamse Overheid en lokale overheden kunnen garanderen. Naast een goede opdrachtgever is immers ook de keuze voor een geschikte ontwerper voor elk project van doorslaggevend belang. Koehlers winnende architectenbureau zette samen met Delva Landscape Architects, Import Export Architecture, Daidalos, STBViaene and Less is More engineering de schouders onder het project.


    


Campus toe aan opknapbeurt en uitbreiding

Door de gestage toename van het aantal studenten tijdens de voorbije jaren ziet de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool Gent zich genoodzaakt de campus uit te breiden met bijkomende auditoria. Het bestaande gebouw dateert van 1974 en voldeed niet aan de behoefte van de gebruikers: te weinig frisse lucht, te weinig daglicht, te weinig buitenfaciliteiten, te weinig gelegenheden waar men met andere kan samenzitten, te weinig lokalen voor grotere groepen. Marc Koehler Architecten stelde daarom een plan voor dat het gebouw en de hele site integraal aanpakt.


    


Vernieuwing van binnenuit

De Vesalius campus bevindt zich in de Keramiekstraat, dichtbij het Gents universitair ziekenhuis, en zal er twee auditoria voor 150 toehoorders bij krijgen. Het plan van Koehler Architecten concentreert zich hiervoor niet alleen op de zone achter het oude gebouw, die voor de uitbreiding werd voorgesteld, maar plaatst de nieuwe auditoria in het midden van dat oud gebouw, alsof de site van binnenuit nieuwe energie krijgt. Het nieuwe gebouw zal gelinkt worden aan de bestaande trappenhal, waarin alle lokalen voor theorielessen zich momenteel bevinden. Door de twee gebouwen met elkaar te verbinden kan ook het bestaande gebouw een upgrade krijgen.
De twee auditoria moeten aan de meest recente veiligheids- en kwaliteitsmaatstraven voldoen. De Universiteit Gent hecht bovendien uiterst veel belang aan duurzaamheid en verantwoord energiegebruik. Hiermee werd bij het ontwerpen rekening gehouden, zowel voor wat betreft de materiaalkeuze als voor de toekomstige CO2-uitstoot.
Door te kiezen voor vernieuwing binnen het bestaande gebouw, worden de gangen, de circulatiezones en het energiesysteem van het gebouw gereorganiseerd, en creëert men een gevoel van comfort, spaart men energie en ontstaan nieuwe, sociale leerplekken.


 

 

Deel dit artikel:
Onze partners