Uitbreiding WZC Moervaartheem eerste stap naar geïntegreerde woonsite

Over enkele jaren ondergaat een deel van de dorpskern van Wachtebeke een complete metamorfose. Een eerste aanzet werd gegeven met de uitbreiding van WZC Moertvaartheem, gelegen tussen het centrum van de gemeente en de Moervaart. In een geïntegreerd project van architect Patrick Lefebure van Archipl Architecten zal zowel het WZC, diverse particuliere woningen, service- en aanleunflats, een zorghotel en een lagere school deel uitmaken van de site. SDKE stond alvast in voor de technieken, de stabiliteit en de EPB van het WZC.
Over enkele jaren ondergaat een deel van de dorpskern van Wachtebeke een complete metamorfose. Een eerste aanzet werd gegeven met de uitbreiding van WZC Moertvaartheem, gelegen tussen het centrum van de gemeente en de Moervaart. In een geïntegreerd project van architect Patrick Lefebure van Archipl Architecten zal zowel het WZC, diverse particuliere woningen, service- en aanleunflats, een zorghotel en een lagere school deel uitmaken van de site. Een park en wandelpaden zorgen voor een groen karakter. SDKE stond alvast in voor de technieken, de stabiliteit en de EPB van het WZC.
De sleutel voor het welslagen van het project lag bij de kloosterzusters van Sint Vincentius a Paulo die al sinds 1833 in Wachtebeke gevestigd zijn. WZC Moervaartheem beschikte namelijk over een gebouw dat dateerde uit de jaren zeventig en dringend aan modernisering toe was. Daarnaast was ook uitbreiding gewenst. Bouwgrond was evenwel niet voorhanden en daarom werd naar een oplossing gezocht in samenwerking met de kloosterzusters. Na de renovatie van het WZC werd een nieuw gebouw gerealiseerd met in totaal 40 serviceflats en 12 kamers zorghotel. Ook een dagcentrum maakt er deel van uit. Het gebouw wordt via een overhangend deel verbonden met het nieuwe klooster. In een volgende fase wordt het wzc verder uitgebreid met onder meer aanleunflats en serviceflats. 
Uitdoofscenario

Toen de zuster van Sint Vincentius a Paulo hun nabijgelegen kloostergebouw en omliggende gronden verkochten, konden ze met de opbrengst een nieuw klooster laten bouwen. Op het gelijkvloers is een kapel gevestigd evenals de administratieve ruimten. Op de tweede en derde verdieping zijn de privévertrekken van de zusters. Omwille van hun privacy behouden de zuster een eigen ingang. In een ‘uitdoofscenario’ kunnen de kamers van de 22 zusters op een eenvoudige manier omgebouwd worden tot serviceflats. Het ‘oude’ kloostergebouw blijft behouden en wordt omgebouwd tot 37 particuliere woningen waarvan een 6-tal lofts.
vzw Moervaartheem in een notendop

De Kloosterzusters van Sint Vincentius a Paulo startten met een lagere school en de uitbating van een rusthuis. De school is inmiddels in handen van de Broeders van Liefde, het WZC wordt beheerd door vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu, een christelijk geïnspireerde organisatie van ouderenzorgvoorzieningen met 1500 medewerkers. WZC Moervaartheem biedt plaats aan 90 bewoners, tien bewoners in kortverblijf en 14 serviceflatbewoners. Voor dementerende bejaarden is er een specifieke accommodatie waar speciaal opgeleide medewerkers alle zorg en begeleiding bieden.


Tekst Bert Verbeke voor Actual Care

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners