Uitgebreide diagnose garandeert kwalitatieve en duurzame betonherstelling

Kent u FEREB al? De federatie voor betonherstelling, - bescherming en –versterking heeft als doelstelling de kwaliteit in dit vakgebied te promoten en te ondersteunen.  Het uitgangspunt hierbij is dat een betonherstelling zodanig uitgevoerd moet worden dat ze minstens 10 jaar standhoudt. FEREB overloopt daarom de aandachtspunten. 

"Om een kwalitatieve en duurzame betonherstelling te kunnen uitvoeren, is een voorafgaande diagnose van zeer groot belang. Deze diagnose kan het best uitgevoerd worden door een onafhankelijke organisatie of studiebureau. Zij beschikken immers over de competenties en de apparatuur om een grondige diagnose te kunnen uitvoeren. Ze achterhalen dus niet enkel de juiste oorzaak van de initiële betonschade maar adviseren de bouwheer eveneens over zinvolle herstelling.

Het uitvoeren van een diagnose alvorens over te gaan tot een betonherstelling verloopt in verscheidene etappes.

Tijdens een eerste overleg met de bouwheer of opdrachtgever wordt nagegaan wat het objectief van de betonherstelling is: hoe lang moet de herstelling standhouden, wat zijn de verwachtingen of vereisten op esthetisch vlak en wat is het beschikbare budget?

Het onderzoek zelf spitst zich toe op 3 elementen:

  • De oorzaken van de schade (ontwerp, uitvoering, externe factoren zoals carbonatatie, chloriden, waterinfiltratie, …)
  • De omvang van de schade
  • De verwachte toename of prognose van de schade in de tijd

Deze wetenschappelijke onderzoeken gebeuren met moderne technische middelen.

Niet-destructieve ferroscanning voor het meten van de betondekking op de wapeningen, endoscopie en uitgebreide labo-analyses van kernboringen voor het meten van het cement- en chloridegehalte, ASR of carbonatati, enz.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de verschillende oplossingen of technieken voor de betonherstelling voorgesteld. Hier wordt rekening gehouden met de verschillende criteria van de opdrachtgever: prijs, gewenste kwaliteit, garanties, duurzaamheid.

Een concreet voorbeeld hiervan is wanneer een chloridegehalte van >2% wordt vastgesteld. Er  kan dan onmogelijk een garantie van 10 jaar worden gegeven bij reparatie met de klassieke middelen.

Tenslotte is het aan de bouwheer of opdrachtgever om een keuze te maken om de reparatie uit te voeren met één van de voorgestelde technieken, in functie van het gewenste resultaat en garanties. Ofwel stelt hij de reparatie uit ofwel kiest hij voor een volledige sanering.

Zodra de keuze van de herstellingstechniek gemaakt is, zal door het studiebureau, de aannemer of de producent een gedetailleerde beschrijving gemaakt worden van de producten en de te volgen herstellingsprocedures.

Om een optimaal resultaat te bekomen, wordt gekozen voor reparatieproducten en technieken met een CE-label en die dus voldoen aan de Europese Norm EN 1504 en bij voorkeur ook beschikken over  een bijkomend vrijwillig BENOR keurmerk. Daarbij staat een BCCA-gecertificeerd aannemer garant voor een perfecte uitvoering van de werken met garantie van 10 jaar. Op deze betonherstelling kan daarbij ook nog een garantieverzekering genomen worden voor een duurtijd van 10 jaar bij Euracor."

 

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met ir. Hugo Wildemeersch – ABG Betonconsultants. 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage